Velkommen til Ombordfryst 2019 i Ålesund. 

Mer informasjon kommer.