Vi er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over. 

Sjømatrådet er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet, og
finansieres gjennom en lovpålagt avgift på eksport av norsk sjømat. Selskapet har hovedkontor i Tromsø og femten kontorer i utlandet.

Selskapets omtrent 80 medarbeidere gjør dette via verdiskapingsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.

  • Vi har Sjømatutsendinger i 15 land og gjør markedsinvesteringer i 27 land verden over.
  • Vi er en del av regjeringens virkemiddelapparat for næringsfremme i utlandet (Team Norway), og er i de fleste markeder samlokalisert med utenrikstjenesten og/eller Innovasjon Norge. Våre utsendinger har diplomatstatus.
  • Vi har avtaler med lokale PR- og mediebyrå som bidrar med verdifull lokalkunnskap og fagekspertise i markedene vi investerer i.
  • Hovedkontoret vårt er i Tromsø, hvor omtrent 50 medarbeidere jobber i fagavdelinger og i viktige, operative støttefunksjoner for sjømatnæringen og markedene. Vi har årlig mellom 7–9 trainee- og opplæringsstillinger. Vil du bli en del av teamet?

De viktigste sjømatbransjene er representert med egne rådgivende markedsgrupper i Sjømatrådet. Disse sikrer at ressursene brukes i samråd med næringen.

Våre verdiskapingsområder

Merkevaren Seafood from Norway er en felles plattform som den norske næringen bygger videre på i sitt markedsarbeid. Den bygger på historien om sjømatnasjonen Norge, artene og sjømaten fra Norge.

Ved å øke kjennskapen og preferansen til sjømat fra Norge er vårt markedsarbeid med på å legge et godt grunnlag når den enkelte eksportør vil nå ut med produktene sine til markeder over hele verden.