Vi jobber tett med myndighetene, næringen og næringsorganisasjonene for å sikre og bedre markedsadgangen for norsk sjømat. 

Sjømatutsendingene våre er næringens «øyne og ører» ute i markedene, slik at vi avdekker utfordringer med å få sjømaten over landegrensene. 

Hva gjør vi?

  • Videreformidler faktainformasjon om regelverk og avtaler knyttet til eksport av norsk sjømat, slik som veterinære krav, toll, fangstsertifikat, opprinnelsesmerking og handelsavtaler.
  • Analyserer hvordan endring i betingelser for markedsadgang påvirker norsk sjømatnæring, for eksempel nye handelsavtaler eller endringer i veterinære regler.
  • Gir råd til myndigheter og faginstanser som for eksempel Nærings- og fiskeridepartementet, Mattilsynet i Norge, og utenriksstasjonene ute i verden.