Norges sjømatråd har siden 2009 vært en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift.

Vår miljøpolicy er at vi skal drive virksomheten på en slik måte at vi unngår skader på det ytre miljøet. Vi skal ha en uttalt og erklært/synlig miljøpolitikk som gjenspeiles i virksomheten, fra ledelsen til den enkelte arbeidstaker. Som et viktig ledd i å oppfylle dette, har Norges Sjømatråd har vært en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift siden 2009. 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil satse på bærekraft. Det er anerkjent både nasjonalt og i EU som effektivt verktøy som er både smart og lønnsomt for miljøet.

Siden 2009 har flere tiltak blitt gjennomført av Norges Sjømatråd for å bli en bedrift med fokus på miljø. Vi har fått et større fokus på å kjøpe miljømerkede produkter, bruke lokale leverandører og kutte i både antall reiser og energiforbruk på hovedkontoret i Tromsø. Vi arbeider stadig med å forbedre oss, slik at vi oppfyller vår miljøpolicy og gjennom det bidrar til å ta vare på miljøet rundt oss. 

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Foto: NSC