Eksportører

Eksportørregister

Her finner du en oversikt over eksportører av norsk sjømat og opplysninger om registrering av nye eksportører. Listen er ikke uttømmende da det er frivillig å registrere seg i Eksportørregisteret. Det er selskapene selv som har registrert opplysningene i registeret. Norges sjømatråd AS gjør ikke noen egen gjennomgang og foretar ikke kontroller av informasjonen som publiseres. Norges sjømatråd AS gir derfor ingen inneståelser eller garantier, verken direkte eller indirekte, vedrørende eksportørene nedenfor og ifht opplysningene som fremkommer i registeret. Norges sjømatråd AS anbefaler på generelt grunnlag alle parter å foreta egne undersøkelser av eksportøren og å få verifisert riktigheten av informasjonen som finnes i registeret.  
Reketråler

Vilkår og avgifter for eksportører

Norges sjømatråd registrerer alle bedrifter som eksporterer sjømat fra Norge. Her finner du vilkår og regelverk rundt registreringsplikten og avgift ved eksport av sjømat. 
Eksport
Fiskearter

Registrering av ny eksportør

Eksportører av sjømat fra Norge må være registrert hos Norges sjømatråd. Nyregistrering av eksportører gjøres gjennom skjemaet på denne siden.
Eksport
Eksportører

Søke om dispensasjon?

Om du ønsker å eksportere sjømat for små engangsutsendelser eller ikke-kommersielt bruk kan du søke dispensasjon fra regelverket her. 
Eksport
NSC

Registrer forespørsel på markedsplassen

Dette registreringsskjemaet gjelder for importører.   Fyll inn registreringsskjemaet og send inn forespørsel på markedsplassen. Når den er godkjent vil den bli publisert på markedsplassen på seafood.no hvor den er tilgjenglig for norske eksportørbedrifter. Vi anbefaler at forespørselen skrives på engelsk.   Vær oppmerksom på at Norges sjømatråd ikke selger eller eksporterer sjømat. Sjømatrådet garanterer ikke for at forespørselen blir besvart og tar ingen ansvar for videre dialog og avtaler med bedriftene.
Fiskedisk

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Servicedesken

Servicedesken

    Norges sjømatråd