De understående lenkene henviser til nyttige eksterne sider som omhandler eksport og generell internasjonal næringsvirksomhet.

Mattilsynet
- Eksport av fisk og sjømat. På denne siden finner du informasjon om utstedelse av eksportdokumenter på fisk og sjømat til tredjestater (land utenfor EU/EØS).

Regjeringen.no
- Internasjonalt næringssamarbeid og eksport. Nærings- og fiskeridepartementet legg til rette for betre marknadstilgang for norske eksportørar, konkurransedyktige ordningar for eksportfinansiering og sterkare internasjonalisering av næringslivet.
- Eksportkontroll. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

Tolletaten
- Eksport. Her får du ei oversikt over kva du må tenkje på når du skal eksportere varer.
- Kurs i utførsel. Dette kurset gir deg basiskunnskap om tollprosedyrane ved eksport av varer.

Altinn
- Starte og drive bedrift.
- Eksport og import.

Skatteetaten
- Ny som næringsdrivende. Gode forberedelser, planlegging og kunnskap er forutsetninger for å etablere en levedyktig virksomhet. De viktigste veivalgene gjør du i startfasen.

Garantiinstituttet for eksportkreditt
- Eksportere. GIEK sikrer din kjøper finansiering og styrker din konkurransekraft i det internasjonale markedet. Vi garanterer for lån til produksjonskostnader. Med våre garantier sikrer du også betaling fra kunden.

Eksportkreditt Norge
- Våre finansieringsløsninger. Vi tilbyr eksportfinansiering til selskaper som kjøper varer og tjenester fra bedrifter i Norge. På den måten styrker vi konkurransekraften til norske eksportører.

Lovdata
- Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer [fiskeeksportloven]. Loven gjelder eksport av fisk og fiskevarer, herunder reeksport og direkte levering til utlandet eller til utenlandsk fartøy fra norsk fiskefartøy.

Innovasjon Norge
- Eksporthåndboken. Her finner du verktøy og informasjon som kan forenkle din eksportprosess og hjelpe din bedrift ut til nye markeder.
- Importforhold i globale markeder. Her finner du landinformasjon og importforhold på 194 ulike markeder.
- Ti vanlige feil ved eksport. Hvilke ti feil ser vi oppstår hyppigst i forbindelse med eksport? Les vår oversikt, og prøv å unngå dem selv!