Tollkvoter til EU

Her publiseres daglig en oversikt som viser status for tollkvoter ved handel med EU.

I tillegg til kompensasjonskvoter, oppdateres også status for autonome kvoter og GATT-kvoter.

Tollkvoteoversikt til EU

Denne tjenesten krever innlogging.

Informasjon til eksportører

I de tilfeller der det er mulig, bør GATT-eller de autonome kvotene benyttes før kompensasjonskvotene.

De ulike kvotetypene til EU

GATT-kvoter
Dette er tollkvoter som EU har bundet i GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade), og som gjelder alle land inkludert Norge.

Gatt-kvoter kan benyttes av alle medlemsland i WTO. GATT-kvotene har særlig betydning for eksport av torsk.

Autonome kvoter
Dette er tollkvoter som EU selv har fastsatt, spesielt for å sikre tollfri import av råstoff til egen industri. Autonome kvoter kan benyttes av alle land uavhengig av opprinnelsen på fisken.

Autonome kvoter er viktigere enn GATT-kvotene, og utnyttelsesgraden er høyere.

Adgang til autonome tollkvoter er underlagt de betingelser som er fastsatt i artikkel 291-300 i forordning (EEC) nr. 2454/93. Forordningen fastsetter at importør av varer som anvender autonome tollkvoter skal være godkjent og listeført hos tollmyndighetene i det medlemslandet hvor varene omsettes.

Varer som importeres under autonome tollkvoter skal være ment «til bearbeiding i EU».

Følgende prosesser anses som tilstrekkelig bearbeiding:

Oppskjæring i skiver, terninger, remser og ringer
Filetering
Produksjon av sildelapper
Oppskjæring av frosne blokker
Oppdeling av frosne interleaved-pakkede fileter m.m.

Følgende prosesser anses ikke som tilstrekkelig bearbeiding for tilgang til autonome tollkvoter:

Fjerning av hode og hale

Rensing

Oppskjæring
Ompakking av løse fileter
Sortering
Merking
Emballering
kjøling
Frysing
Glasering
Opptining
Adskillelse
m.m.

Kompensasjonskvoter
Dette er kvoter som er ment som et tillegg til den opprinnelige EØS-avtalen - de kalles også for Norgeskvoter. Det anbefales derfor at GATT-kvotene eller de Autonome kvotene benyttes før kompensasjonskvotene.

Når fisk eller fiskeprodukter eksporteres under en kvote fastsatt i en av kompensasjonsavtalene skal NORGE angis som opprinnelsesland.

Kontakt oss

Ta kontakt om du har spørsmål om toll, opprinnelse eller andre betingelser for eksport av sjømat.

Øystein ValanesHead of Market Access
Peter Kristoffer AlexandersenRådgiver, markedsadgang