Er det norske opphavet viktig for deg og din bedrift? Vil du styrke merkevaren til bedriften din eller et enkeltprodukt gjennom markedsføring? Vil du dra nytte av Sjømatrådets investeringer i de markedene du driver markedsføring? Isåfall bør Bedriftsinitiativ være midt i blinken for deg.

Norsk sjømat har en god posisjon i Norge og de viktige sjømatmarkedene ute i verden, og på vegne av næringen investerer Sjømatrådet store midler i mange av disse for å ytterligere styrke posisjonen til norsk sjømat. Bedriftsinitiativ er Sjømatrådets verktøy for felles markedsføring gjennom samfinansiering av markedsføringsprosjekter i inn- og utland.

Dersom du er en norsk eksportør eller produsent og planlegger et markedsføringsprosjekt i Norge eller utlandet kan Sjømatrådet gjennom Bedriftsinitativ samfinansiere opptil 50 prosent av prosjektet under visse forutsetninger.

For prosjekter i Norge er forutsetningen for samfinansiering at prosjektet har som fokus å øke sjømatkonsumet og at Sjømatrådets Godfisk-arbeid kan inngå i prosjektet. Prosjekter i utlandet må fokusere på det norske opphavet og benytte «Seafood from Norway»-varemerket på materiell for at Sjømatrådet skal kunne samfinansiere inntil halvparten av kostnaden for prosjektet.

Samfinansiering gjennom Bedriftsinitiativ - fem enkle steg

1) Forbered og planlegg prosjektetcaret

Sett deg først nøye inn i retningslinjene til Bedriftsinitativ og retningslinjene for utvikling av materiell til Bedriftsinitiativ i Norge og utlandet. Det vil spare mye tid senere i prosessen. Ordningen er enkel og ubyråkratisk men det er viktig å forså hva Sjømatrådet kan og ikke kan finansiere av kostnader. Legg spesielt merke til kravene til rapportering, og ta en titt på forklaringen av bildedokumentasjon, da endelig utbetaling avhenger av at rapporteringen er tilfredstillende. I planleggingen av prosjektet oppfordrer vi alle til å se hvorvidt Sjømatrådet planlegger andre aktiviteter i markedet, og hvorvidt disse aktivitetene kan kombineres med markedsføringsprosjektet. En fullstendig oversikt over alle aktivitetene til Sjømatrådet finner man i markedsplanen til det aktuelle markedet (krever innlogging). Ta gjerne kontakt i forkant dersom du har noen spørsmål angående retningslinjene, søknad, gjennomføring eller rapportering. Dersom du har spørsmål om markedsaktiviteter, kan du ta kontakt direkte med representanten vår i det aktuelle markedet.

2) Send inn søknadcaret

Lag en plan med beskrivelse av prosjektet, budsjett og tidspunkt for gjennomføring og send inn søknad. Søknaden er heldigital, men du må laste opp estimert budsjett og eventuelle adresselister som vedlegg i løpet av søkeprosessen. Forhåndsvisning av søknadsskjemaet finner du til høyre på denne siden. Dersom endelige adresselister ikke foreligger på søketidspunktet kan disse ettersendes, men det vil være nødvendig å laste opp et utkast hvor du angir antall demodager når du sender inn søknaden. Vær oppmerksom på at søknad bør være sendt inn til Sjømatrådet minst en måned før prosjektstart.

Dersom søknaden er i tråd med retningslinjene og det fremdeles er tilgjengelige midler, settes det opp en endelig avtale mellom søkeren og Sjømatrådet som spesifiserer andel samfinansiering, maksimalt samfinansieringsbeløp og vilkår for samarbeid, som så blir oversendt til søkeren.

3) Gjennomfør prosjektetcaret

Gjennomfør prosjektet i tråd med søknaden og avtalen med Sjømatrådet. Vær oppmerksom på at Sjømatrådet forbeholder seg retten til å avkorte utbetalingen dersom prosjektet ikke blir gjennomført i tråd med søknaden eller avtalen. Eventuelle endringer i planene må meldes til Sjømatrådet så raskt som mulig, før aktiviteten finner sted.

4) Send inn rapportcaret

Når hele prosjektet er gjennomført, skal det leveres rapport i henhold til retningslinjene. Bruk det digitale rapporteringsskjemaet med tilhørende maler for fakturakopier og bildedokumentasjon. Forhåndsvisning av rapporteringsskjemaet finner du på denne siden.

5) Send faktura etter godkjent rapportcaret

Etter at Sjømatrådet har behandlet og godkjent den endelige rapporten, kan eksportøren utstede faktura. Vi betaler ut samfinansieringsmidlene innen 30 dager etter at fakturaen er mottatt.

Send inn søknad

Send inn søknad

Send inn rapport

Send inn rapport