Myndighetskrav

En rekke land stiller særegne krav til eksempelvis dokumenter og registreringer for handel med mat.

Kina

Kinesiske myndigheter har de seneste årene strammet inn regelverket for import av sjømat, blant annet fra Norge. Artiklene på denne siden inneholder en oversikt over regelverket som den enkelte eksportør må kjenne til før varer sendes til markedet.

EU

Spesielle myndighetskrav for land i EU

Brasil

De to siste årene har forvaltningen i Brasil vært gjennom strukturelle endringer som har påvirket vilkårene for import av fisk fra Norge. Videre har det kommet rapporter om økte utfordringer med å få registrert produkter og etiketter i Brasil. I artiklene under informeres det om hvilke krav som foreligger ved eksport av fisk og fiskevarer fra Norge. 

USA

USA krever at både innenlandske og utenlandske anlegg som produserer, behandler, pakker eller oppbevarer næringsmidler for mennesker eller dyr i USA skal være registrert hos Food and Drug Administration (FDA).

Russland

Oversikt over myndighetskrav som gjelder eksport til Russland og Den eurasiske økonomiske union (EØU).

Andre land

Myndighetskrav for eksport til India, Sør-Korea, Vietnam, Ukraina og Australia.

Mattilsynets sider om Eksport av fisk og sjømat

På Mattilsynets sider finner du informasjon om utstedelse av eksportdokumenter på fisk og sjømat til tredjestater (land utenfor EU/EØS).
Eksport, Markedsadgang

Midtøsten

Myndighetskrav for eksport til utvalgte markeder i Midtøsten.   Sjømatrådet ønsker å gjøre oppmerksom på at flere av landene i Midtøsten tillater kortere  shelf life  periode enn hva som ellers er vanlig i andre regioner.    

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Silje Gjerp Solstad

Analytiker, markedsadgang