Myndighetskrav

En rekke land stiller særegne krav til eksempelvis dokumenter og registreringer for handel med mat.

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Silje Gjerp Solstad

Analytiker, markedsadgang