Myndighetskrav

En rekke markeder stiller særegne krav til eksempelvis dokumentkrav og registreringer for handel med mat.

Kina

Kinesiske myndigheter har de seneste årene strammet inn regelverket for import av sjømat, blant annet fra Norge. Artiklene på denne siden inneholder en oversikt over regelverket som den enkelte eksportør må kjenne til før varer sendes til markedet.
cn flag

EU

Spesielle myndighetskrav for land i EU
EU

Storbritannia

Storbritannia gikk formelt ut av Den europeiske union 31. januar 2020, etterfulgt av en overgangsperiode. Frihandelsavtalen mellom Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia trådte i kraft fra 1. september 2022. 
Flagg Storbritannia

Brasil

De to siste årene har forvaltningen i Brasil vært gjennom strukturelle endringer som har påvirket vilkårene for import av fisk fra Norge. Videre har det kommet rapporter om økte utfordringer med å få registrert produkter og etiketter i Brasil. I artiklene under informeres det om hvilke krav som foreligger ved eksport av fisk og fiskevarer fra Norge. 
Flagg

USA

USA krever at både innenlandske og utenlandske anlegg som produserer, behandler, pakker eller oppbevarer næringsmidler for mennesker eller dyr i USA skal være registrert hos Food and Drug Administration (FDA).
us flag

Russland

Oversikt over myndighetskrav som gjelder eksport til Russland og Den eurasiske økonomiske union (EØU).   I forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina har Sjømatrådet mottatt en rekke henvendelser om konsekvensene for norsk sjømateksport til landene.   Vi har samlet tall og fakta på egen  side  som oppdateres fortløpende.
ru flag

India

Frihandelsavtalen mellom EFTA og India ble signert 10 mars 2024. Signeringen av nye handelsavtalen India vil gi nye muligheter for eksport av Norsk sjømat til India med nedtrapping til nulltoll på mange sjømatsprodukter. 
India flag

Midtøsten

Myndighetskrav for eksport til utvalgte markeder i Midtøsten.   Sjømatrådet ønsker å gjøre oppmerksom på at flere av landene i Midtøsten tillater kortere  shelf life  periode enn hva som ellers er vanlig i andre regioner.    
Building

Andre markeder

Myndighetskrav for eksport til India, Sør-Korea, Vietnam, Ukraina, Australia og Taiwan.
Land

Mattilsynets sider om Eksport av fisk og sjømat

På Mattilsynets sider finner du informasjon om utstedelse av eksportdokumenter på fisk og sjømat til tredjestater (land utenfor EU/EØS).
Eksport, Markedsadgang
Mattilsynet logo

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Øystein Valanes

Head of Market Access

    Øystein Valanes
    Norges sjømatråd