Sjømatrådet innsikt: Noen brukere opplever at valgmenyer i de interaktive rapportene ikke fungerer, vi anbefaler å bruke en annen nettleser (for eksempel Edge) dersom du opplever dette. Vi jobber med å løse problemet.

Kina

Kinesiske myndigheter har de seneste årene strammet inn regelverket for import av sjømat, blant annet fra Norge. Artiklene på denne siden inneholder en oversikt over regelverket som den enkelte eksportør må kjenne til før varer sendes til markedet.

Nyregistrering av sjømatbedrifter i Single Window for eksport til Kina

Kinesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av sjømat til Kina, er registrert og godkjent i Kina før eksport. Registrering skal foregå i den digitale løsningen «Single Window», som er utarbeidet av kinesiske myndigheter.
Kina, Markedsadgang
Kina

Godkjente bedrifter må nå sende inn endringssøknad i Single Window

Mange bedrifter har nå fått godkjente regodkjenningssøknader. Alle godkjente bedrifter må dermed sende inn endringssøknad i Single Window. Bedrifter som enda ikke er blitt godkjent må jevnlig følge med på status for søknaden. 
Kina, Markedsadgang
Kina

Søknad om regodkjenning i Kina kan nå sette i gang

Alle som er godkjent i Kina, må søke om regodkjenning så fort som mulig, og innen 31. desember 2022. Brukerveiledning for regodkjenningssøknaden er vedlagt i sidebar. 
Kina, Markedsadgang
Kina

Nytt regelverk for eksport av sjømat til Kina

1. januar 2022 innførte kinesiske myndigheter et nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer. Nedenfor finner du en komplett oversikt over hvordan dette vil påvirke norsk sjømatnæring. 
Kina, Markedsadgang
Shaking hands

Registrering av virksomheter

Kinesiske myndigheter krever at alle utenlandske sjømatprodusenter må være registrert og godkjent før varer kan importeres til Kina. 
Kina, Markedsadgang
Chinese ministry

Registrering av eksportører

Eksportører av sjømat til Kina må være registrert hos kinesiske myndigheter.
Kina, Markedsadgang
Document and pen

Fangstsertifikat til Kina

Kinesiske myndigheter og Mattilsynet krever at helsesertifikatet for import av fisk og fiskevarer til Kina også skal inneholde fangstopplysninger.
Kina, Markedsadgang
Stockfish drying

Godkjente arter til Kina

Sjømatprodukter som ønskes eksportert fra Norge til Kina må være godkjent av kinesiske myndigheter.
Kina, Markedsadgang
Fish underwater

Eksport av fiskemel

Kinesiske myndigheter stoppet i januar 2011 handelen med fiskemel fra Norge, med begrunnelse i at norsk fiskemel ikke oppfylte kravet om «traditional trade» med Kina.
Kina, Markedsadgang
Bags in warehouse

Krav til Listeria m.-dokumentasjon ved eksport av makrell til Kina

Mattilsynet stiller krav til L. monocytogenes -dokumentasjon for makrell som skal eksporteres til Kina.
Kina, Markedsadgang, Makrell
Beakers and jars

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Silje Gjerp Solstad

Head of Market Access

    Silje Gjerp Solstad
    Norges sjømatråd