Kina

Kinesiske myndigheter har de seneste årene strammet inn regelverket for import av sjømat, blant annet fra Norge. Artiklene på denne siden inneholder en oversikt over regelverket som den enkelte eksportør må kjenne til før varer sendes til markedet.

Registrering av virksomheter for eksport av sjømat til Kina

Kinesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av sjømat til Kina, er registrert og godkjent i Kina før eksport. Registrering skal foregå i den digitale løsningen «Single Window», som er utarbeidet av kinesiske myndigheter.
Kina, Markedsadgang
Kina

Single Window Guide

Denne guiden er laget for å gi en bedre forståelse av hvordan Single Window fungerer, og hvordan bedrifter skal bruke Single Window for å håndtere og opprettholde Kina-godkjenningen sin.
Kina, Markedsadgang
Kina

Regelverk for eksport av sjømat til Kina

1. januar 2022 innførte kinesiske myndigheter et nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer. Nedenfor finner du en oversikt over relevant regelverk for norsk sjømatnæring. 
Kina, Markedsadgang
Shaking hands

Registrering av eksportører

Eksportører av sjømat til Kina må være registrert hos kinesiske myndigheter.
Kina, Markedsadgang
Document and pen

Fangstsertifikat til Kina

Kinesiske myndigheter og Mattilsynet krever at helsesertifikatet for import av fisk og fiskevarer til Kina også skal inneholde fangstopplysninger.
Kina, Markedsadgang
Stockfish drying

Godkjente arter til Kina

Sjømatprodukter som ønskes eksportert fra Norge til Kina må være godkjent av kinesiske myndigheter.
Kina, Markedsadgang
Fish underwater

Eksport av fiskemel

Kinesiske myndigheter krever at produsenter av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum er listeført i kina
Kina, Markedsadgang
Bags in warehouse

Krav til Listeria m.-dokumentasjon ved eksport av makrell til Kina

Mattilsynet stiller krav til L. monocytogenes -dokumentasjon for makrell som skal eksporteres til Kina.
Kina, Markedsadgang, Makrell
Beakers and jars

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Peter Kristoffer Alexandersen

Rådgiver, markedsadgang

    Peter Kristoffer Alexandersen
    Norges sjømatråd