1. januar 2022 innførte kinesiske myndigheter et nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer. Nedenfor finner du en oversikt over relevant regelverk for norsk sjømatnæring. 

Det nye regelverket og veiledning til det 

Kinesiske myndigheter publiserte før årsskiftet 2021/2022 to nye regelverk for matprodusenter – et om mattrygghet (dekret 249) og et om registrering av virksomheter (dekret 248).

Alle virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av mat som eksporteres til Kina er omfattet av regelverket.

For sjømat vil det si de fleste ledd i produksjonskjeden; reefer vessles, fryse- og fabrikkfartøy, produsenter (inkludert slakte- og bløggebåter), frittstående kjøle- og fryselager, og eksportører.

Dekret 249 om mattryghet for importert og eksportert mat

En uoffisiell oversettelse av veiledning fra kinesiske myndigheter om hvordan regelverket skal tolkes kan leses på Mattilsynets sider

Dekret 248 om registrering av virksomheter før eksport 

En uoffisiell oversettelse av veiledning fra kinesiske myndigheter om hvordan regelverket skal tolkes kan leses på Mattilsynets sider.

Slik er kravene for sjømateksporten

Merkekrav: 

  • Etiketten skal være i henhold til kinesiske lover, forskrifter og nasjonale mattrygghetsstandarder. 
  • Informasjonen på etiketten skal enten være på kinesisk og engelsk eller kinesisk og norsk. 
  • Etiketten skal være lett å lese, robust og tydelig. 
  • Ved krav om at produktet skal ha bruksanvisning, skal den være på kinesisk. 

Følgende informasjon skal være på etiketten i tillegg til det som står på dagens etiketter:  

  • Navn, godkjennings-/registreringsnummer fra Mattilsynet eller kinesisk registreringsnummer og adresse (spesifiser by/fylke) for virksomheter inkludert i produksjonen. 

For sjømat gjelder dette reefer vessels, fryse- og fabrikkfartøy, produsenter (inludert slakte- og bløggebåter) og kjøle- fryselagre

  • Destinasjonsmarked: People's Republic of China 

Fiskehelsekrav:

Det skal ikke eksporteres fiskefiletter, koteletter eller hel laks fra anlegg med mistanke eller påvisning av PD/SAV, ILA eller Gyrodactylus. 

Folkehelsekrav (Listeria Monocytogenes):

Oppdrettsfisk til Kina går ofte til markedet uten varmebehandling. Det stilles derfor krav til produsentene om å sikre at oppdrettsfisk er trygg å spise uten varmebehandling. 

Listeføring av produksjonskjeden: 

Kravet om registrering av flere ledd i produksjonskjeden er følger av det nye regelverket. Følgende virksomheter må være registrert i Kina for eksport: 

  • Reefer vessels 
  • Fryse- og fabrikkfartøy 
  • Produsenter (inkludert slaktebåter og bløggebåter) 
  • Frittstående kjøle- og fryselagre 

Mattilsynet har tolket de nye kravene dit at innlands transportbåter, fiskebåter, føringsbåter, containerskip og andre transportbåter som ikke har kjøle- frysefunksjon ikke trenger å være registrert eller listet opp på etiketten. 

Allerede godkjente virksomheter

Vi minner om at virksomheter som er godkjent for eksport til Kina må sjekke informasjon lagt inn av kinesiske myndigheter i Single Window. Dette kan gjøres her