Kinesiske myndigheter har oppdatert listen over godkjente norske produsenter.

Norges sjømatråd har i dag mottatt oppdatert liste over norske produsenter som er godkjent av ansvarlig myndighet i Kina, Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA). 

Gjeldende liste over over norske virksomheter som per dags dato er godkjent av kinesiske myndigheter finner du her. 

Les mer om godkjenning av sjømatprodusenter til Kina her