Nyheter

RSS

Presserom

Kategorier

Legg til kategori

Publiseringsdato

Fra
Til

januar, 2020

Bærekraft bidro til torskerekord i Storbritannia

Aldri tidligere har Norge eksportert mer hel, fryst torsk til Storbritannia enn i 2019. Økningen var på 64 prosent sammenliknet med året før. Bærekraftig norsk torsk er en viktig årsak til rekorden, mener Sjømatrådets utsending i UK, Hans Frode Kielland Asmyhr. 22. januar inviterer han til norsk-britisk sjømatseminar i London der blant annet bærekraftstrenden og brexit står på menyen.
Eksport, Storbritannia

Slik kan Norge selge sjømat for 200 milliarder innen 2030

Før jul passerte norsk sjømateksport den magiske grensen på 100 milliarder kroner i verdi. Ved utgangen av året kunne vi plusse på 7,3 milliarder ekstra. Det er en verdidobling på åtte år. Sjømatrådets beregninger viser at bærekraft er nøkkelen til å doble verdien ytterligere innen 2030.
Omdømme, Kampanje

Hva ble vektlagt i de ulike sjømatmarkedene?

I løpet av 2019 har Sjømatrådet gjennomført  flere forbruker-  og markedsundersøkelser, deriblant i Tyrkia, Sverige, Thailand, Tyskland, Sør-Korea, Kina og Brasil. Ifølge våre undersøkelser er mattrygghet, helse, opphav og bærekraft er blant de viktigste grunnene for valg av sjømat.
Markedsinnsikt, Statistikk, Om Norges sjømatråd, Aktuelt

Ny sammensetning i Sjømatrådets markedsgrupper

Ifølge Sjømatrådets retningslinjer skal markedsgruppene oppdateres innen første januar annet hvert år, og vi har derfor oppnevnt nye medlemmer til markedsgruppene.

Formidabel vekst for fjordørreten i 2019

Norge eksporterte 60 000 tonn ørret for 3,7 milliarder kroner i 2019. Dette er en volumøkning på 29 prosent fra året før, mens verdiøkningen er 24 prosent, eller 707 millioner kroner. Siden 2010 har den norske ørreteksporten økt med 130 prosent. Eksportverdien øker mest til markeder i Asia og Øst-Europa.
Thailand, Malaysia, Ørret

Derfor har verdien av norsk sjømateksport doblet seg på 8 år

Det har vært en enorm verdivekst i både fiskeri- og havbrukssektoren de siste årene, fra 52,1 milliarder kroner i 2012 til rekordhøye 107,3 milliarder kroner i 2019. Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Sjømatrådet, forklarer denne doblingen slik.
Eksport, Laks, Reker og skalldyr, Pelagisk, Laks og ørret, Konvensjonell, Hvitfisk

Sjømateksport for 107,3 milliarder kroner i 2019

Norge eksporterte 2,7 millioner tonn sjømat for 107,3 milliarder kroner i 2019. Det er en volumnedgang på 3 prosent og en verdiøkning på 8 prosent, eller 8,3 milliarder kroner mer enn i rekordåret 2018. Dette tilsvarer 36 millioner måltider hver dag hele året, eller 25 000 måltider per minutt.
Eksport, Laks, Ørret, Klippfisk, Tørrfisk, Sild, Makrell, Sei

desember, 2019

november, 2019

Vil selge mer laks til Japan

Denne høsten får flere titalls millioner japanere servert norsk laks på skjermer på tog, metro, TV og kino – hver dag. Japan er et av Norges viktigste laksemarkeder, men salget har flatet ut. Nå skal en storstilt laksekampanje igjen få oppsving på salget av laks fra Norge.
Eksport, Laks, Japan

Femdobling for torsken i Kina

I 2014 startet hvitfisknæringen og Sjømatrådet markedsarbeid for norsk torsk i Kina. Siden den gang har kinesernes torskekonsum økt med 500 prosent, viser en ny studie. Studien viser også at det er gode muligheter for å øke konsumet ytterligere.

Tørrfiskseminar om mattrygghet nådde ut til flere millioner nigerianere

Nigeria er et av de viktigste tørrfiskmarkedene for Norge, men de har sine utfordringer når det kommer til mattrygghet. Derfor arrangerte Norges sjømatråd et stort tørrfiskseminar i Lagos, og budskapet ble spredt til flere titalls millioner nigerianere.

More seafood is the answer to future food security – but we are not eating enough

Managed responsibly, the oceans can provide over six times more food than it does today, a new report shows.

Oppdaterte retningslinjer for «Seafood from Norway»

Verdien av norsk sjømateksport fortsetter å øke – eksporterte for nesten 11 milliarder i oktober

Norge eksporterte 291 000 tonn sjømat for 10,9 milliarder kroner i oktober.
Eksport, Laks, Ørret, Klippfisk, Tørrfisk, Makrell

Unge tyskere spiser mer laks

Tyskerne er mest kjent for sitt kjøttkonsum, men en fersk sjømatstudie utført av Sjømatrådet viser at konsumet av fersk laks i Tyskland har mer enn fordoblet seg på fem år. En av tre i aldersgruppen 20-34 år opplyser at de spiser mer laks nå enn for ett år siden.
Eksport, Laks, Tyskland

Norsk opphav selger sjømat i Sør-Korea

I Sør-Korea er mattrygghet helt avgjørende for folks valg av sjømat. Samtidig vet vi at mattryggheten forbindes med hvor maten kommer fra. Da er det kanskje ikke så rart at bruken av opphavsmerket «Seafood from Norway» er populær i dette sjømatelskende landet.

oktober, 2019

1 av 24 sider
Neste side →

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Anette Grøttland Zimowski

Kommunikasjonsrådgiver