Sammen øker vi verdien av norsk sjømat

Arrangementer

Se alle arrangementer

Siste nyheter

Bærekraft bidro til torskerekord i Storbritannia

Aldri tidligere har Norge eksportert mer hel, fryst torsk til Storbritannia enn i 2019. Økningen var på 64 prosent sammenliknet med året før. Bærekraftig norsk torsk er en viktig årsak til rekorden, mener Sjømatrådets utsending i UK, Hans Frode Kielland Asmyhr. 22. januar inviterer han til norsk-britisk sjømatseminar i London der blant annet bærekraftstrenden og brexit står på menyen.
Eksport, Storbritannia

Slik kan Norge selge sjømat for 200 milliarder innen 2030

Før jul passerte norsk sjømateksport den magiske grensen på 100 milliarder kroner i verdi. Ved utgangen av året kunne vi plusse på 7,3 milliarder ekstra. Det er en verdidobling på åtte år. Sjømatrådets beregninger viser at bærekraft er nøkkelen til å doble verdien ytterligere innen 2030.
Omdømme, Kampanje

Hva ble vektlagt i de ulike sjømatmarkedene i 2019?

I løpet av 2019 har Sjømatrådet gjennomført  flere forbruker-  og markedsundersøkelser, deriblant i Tyrkia, Sverige, Thailand, Tyskland, Sør-Korea, Kina og Brasil. Ifølge våre undersøkelser er mattrygghet, helse, opphav og bærekraft er blant de viktigste grunnene for valg av sjømat.
Markedsinnsikt, Statistikk, Om Norges sjømatråd, Aktuelt

Ny sammensetning i Sjømatrådets markedsgrupper

Ifølge Sjømatrådets retningslinjer skal markedsgruppene oppdateres innen første januar annet hvert år, og vi har derfor oppnevnt nye medlemmer til markedsgruppene.
Se alle nyheter

Andre nettsteder fra Sjømatrådet