Seafood from Norway er et registrert varemerke som er eid av Norges sjømatråd på vegne av den norske sjømatnæringen. Reglene for bruk av Seafood from Norway er bestemt av Sjømatrådet i samråd med sjømatnæringen i Norge.

Alle varemerker må forholde seg til markedsføringsloven. Reglene for bruk av Seafood from Norway har blitt gjennomgått av ekstern juridisk kompetanse slik at brukerne av varemerket kan være trygge på at lovverket blir overholdt.

Opprinnelse for sjømat er komplisert. I motsetning til oss mennesker, har som regel ikke en fisk, krabbe eller et skjell et statsborgerskap. Dette betyr at det ikke finnes én allmenngyldig lov, eller én definisjon som fastslår opprinnelsen. Sjømat er handelsvarer som reguleres av en rekke ulike lover og forordninger, noe som igjen medfører at et produkt kan ha flere opprinnelser samtidig. Dette kan være både forvirrende og selvmotsigende. Du finner mer informasjon om ulike opprinnelsesregler her.

I en rekke land finnes det lover og regler som pålegger opprinnelsesmerking av alle matvarer. Det er viktig å understreke at denne merkingen har et annet utgangspunkt enn lovverket som regulerer varemerker, noe som medfører at det kan bli oppgitt ulik opprinnelse på ett og samme produkt.

For å gjøre det enklere, både for verdikjeden og forbrukere å velge norsk sjømat, har Norges sjømatråd sammen med sjømatnæringen i inn- og utland tatt i bruk varemerket Seafood from Norway.

Sammen med andre logoer sørger merket for at forbrukere over hele verden velger sjømat fra Norge. Vi oppfordrer aktørene i sjømatnæringen til å bruke varemerket i størst mulig grad ved markedsføring av sine produkter utenfor Norge.

Utgangspunktet for bruk av Seafood from Norway er at varemerket kan brukes på sjømat som er landet i Norge, eksportert ut av Norge og selges i det markedet det har blitt eksportert til. Dette er en forenklet beskrivelse, men hovedregelen er at norske eksportører, samt utenlandske selskaper som har inngått en lisensavtale med Sjømatrådet, kan bruke varemerket Seafood from Norway på produkter og til markedsføring i utlandet. Dette sikrer at bruken av Seafood from Norway er transparent og kontrollerbar, og gir konsumenten en garanti for at sjømaten er norsk. Informasjon om alle utenlandske lisenstakere finner man på våre nettsider.

På våre nettsider finner du også annen følgende informasjon:

Ettersom reglene for bruk av varemerket Seafood from Norway fastsettes av Norges sjømatråd i samråd med sjømatnæringen i Norge, kan disse endre seg over tid. De til enhver tid gjeldende retningslinjene og vilkårene for bruk av varemerket Seafood from Norway finner du her.