Markedsføring

På disse sidene kan du finne informasjon om og støtte- og merkeordnigner administrert av Sjømatrådet, og hvordan du kan søke om slik støtte. I tillegg kan du finne materiell som tilbys av Norges sjømatråd, samt mye nyttig informasjon om norsk sjømateksport og -produksjon på en rekke språk.

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Kristin Pettersen

Direktør, markedsføring og PR