Markedsføring og omdømme

Bedriftsinitiativ og støtteordninger

Les mer om hvordan du som eksportør, produsent eller arrangør av en aktivitet kan få finansiert hele eller deler av aktiviteten gjennom bedriftsinitiativ Seafood from Norway, bedriftsinitiativ 3 i uka eller våre støtteordninger for aktiviteter i det norske markedet.

Materiell

Norges sjømatråd tilbyr generiske brosjyrer og annet profileringsmateriell for norsk sjømat. Materiellet kan benyttes kostnadsfritt. Ved opptrykk av generisk materiell dekker Sjømatrådet hele kostnaden. Dersom bedriften din ønsker å få trykket på egen logo og/eller kontaktinformasjon på materiellet, må kostnaden for redesign dekkes selv. Sjømatrådet har lansert nytt opphavsmerke for norsk sjømat, «Seafood from Norway». Materiell med NORGE-logo vil gradvis fases ut og erstattes av materiell med det nye opphavsmerket. 

Akademier - alt om norsk sjømat

Hva om du hadde et nettsted som ga deg oversikt over norsk sjømat og den norske verdikjeden, slik at du kunne ta bedre beslutninger – når som helst og hvor som helst? Ta en titt på sjømatakademiene. 
Markedsføring

Bilder og film

Norske sjømateksportører og produsenter kan benytte bilder, filmmateriell og annen kommunikasjon utviklet av Sjømatrådet til egen profilering.
Markedsføring, Merkeordninger, Omdømme, Kampanje

Våre konsumentrettede nettsteder

Norges sjømatråd har 18 konsumentsider på ulike språk. Nettsidene benyttes som del av mediemiksen i markedsarbeidet som gjøres ved våre kontorer. Alle nettsidene er listet i denne oversikten.
Markedsføring, Kampanje

Merkeordninger

Her har vi samlet informasjon om registrerte standarder og kvalitetsmerker, og hvordan din bedrift kan gå frem for å ta i bruk merkeordningene.

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Kristin Pettersen

Direktør, markedsføring og PR