Sjømatrådets mediebibliotek (Mediapool) inneholder store mengder bilder, film, og annet materiell utviklet for å markedsføre norsk sjømat.

Sjømatrådet utvikler hvert år markedsmateriell for relevante norske arter til bruk i en rekke markeder. Næringsaktører som er registrert i eksportørregisteret eller i Mattilsynets liste over virksomheter som håndterer fiskerivarer kan få tilgang til dette materiellet ved å registrere seg på våre sider.

I tillegg kan følgende søke om tilgang:

  • Reklame- og mediebyråer som jobber for registrerte norske eksportører
  • Ansatte i varehandelen som jobber med registrerte norske eksportører
  • Norske offentlige myndighetsorganer
  • Presse

Andre interessenter kan også få tilgang til et mindre utvalg bilder.

Har du allerede fått tilgang, finner du vårt mediebibliotek her: seafood.brandmaker.com/

Dersom du ikke har tilgang, trykk på boksen under, for å få tilgang.

Eventuelle spørsmål angående tilgang til vårt mediebibliotek, kan rettes til service@seafood.no.

Det er begrensinger på bruken av materiell som er hentet fra vårt mediebibliotek. Du kan lese mer om vilkår for bruk av materiellet her.

Sjømatrådets Mediebibliotek

Få tilgang