Norges sjømatråd har 18 konsumentsider på ulike språk. Nettsidene benyttes som del av mediemiksen i markedsarbeidet som gjøres ved våre kontorer. Alle nettsidene er listet i denne oversikten.

I de markedene sjømatrådet har representasjon eller har en digital tilstedeværelse har vi opprettet nettsider for konsumenter av norsk sjømat. Nettstedene tar sikte på å vise norsk sjømat, dens opphav og historiene rundt samt å bygge opp under merkevaren "Seafood from Norway". 

I tillegg inneholder nettsidene oppskrifter og innføring i behandling av norsk sjømat, for de aller fleste artene i det aktuelle markedet. 

Sitene har lik oppbygging, men delvis forskjellig innhold avhengig av markedet.