Om Norges sjømatråd

Om oss

Vi er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over. 
Om Norges sjømatråd
Mennesker i kontorlandskap

Styret og ledelsen

Styret ønsker å videreutvikle Norges sjømatråds tette samarbeid med bedriftene i fiskeri- og havbruksnæringen med sikte på å målrette markedsaktiviteter som gjennomføres enten på vegne av eller sammen med sjømatnæringen. Styrets klare mål er at Sjømatrådets aktiviteter skal bidra positivt til næringens lønnsomhet, markedsorientering, omdømme og videre utvikling.
Styret og ledelsen

Kontakt våre ansatte

Norges sjømatråd

Kontorer og prioriterte markeder

Norges sjømatråd har sitt hovedkontor i Tromsø og utsendinger i 13 markeder. I tillegg er Sjømatrådet aktiv i andre prioriterte markeder.
Se hvor vi befinner oss

Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen.   De skal bidra til at artsstrategier og prioriteringer i markedsarbeidet utformes i tråd med sjømatnæringens behov og Sjømatrådets vedtatte overordnede strategi.   Sjømatrådet har til sammen fem markedsgrupper bestående av personer hovedsaklig fra norske eksportørsekslaper. Markedsgruppene har fire faste møter i året, men møtes også utover dette ved behov. 
Fiskebåt ved kai

Årsmeldinger og generalforsamling

Årsmeldingene fra styret i Norges sjømatråd finnes i nedlastbart format på denne siden. På høyre side finnes lenke til protokoller fra generalforsamlingene og lederlønnsrapport.
Om Norges sjømatråd
NSC

Jobb i Sjømatrådet

Vi skal vinne verden for norsk sjømat og trenger kunnskapsrike hoder. Norges sjømatråd er stolt over å tilby deg muligheten til å bruke din kompetanse for Norges viktigste framtidsnæring. Vil du vinne verden sammen med oss?
Om Norges sjømatråd
Vår sjømatutsending holder en presentasjon

Sjømatrådet og Åpenhetsloven

Norges sjømatråd AS er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («åpenhetsloven»), og plikter dermed å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger som skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Om Norges sjømatråd
Ikon

Personvern

Her finner du informasjon om hvordan Norges sjømatråd behandler personopplysninger, informasjonskapsler og rettighetene du som bruker har.

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Christian Chramer

Administrerende direktør

    Christian Chramer
    Norges sjømatråd