Om Norges sjømatråd

Medarbeidere

Du vil høre fra oss!

Takk for henvendelsen! Vi vil kontakte deg så snart som mulig.
Om Norges sjømatråd

Kontorer og prioriterte markeder

Norges sjømatråd har sitt hovedkontor i Tromsø og utsendinger i 12 markeder. I tillegg er Sjømatrådet aktiv i andre prioriterte markeder.

Styret og ledelsen

Styret ønsker å videreutvikle Norges sjømatråds tette samarbeid med bedriftene i fiskeri- og havbruksnæringen med sikte på å målrette markedsaktiviteter som gjennomføres enten på vegne av eller sammen med sjømatnæringen. Styrets klare mål er at Sjømatrådets aktiviteter skal bidra positivt til næringens lønnsomhet, markedsorientering, omdømme og videre utvikling.

Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

Om oss

Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet.
Om Norges sjømatråd

Årsmeldinger

Årsmeldingene fra styret i Norges sjømatråd finnes i nedlastbart format på denne siden.
Om Norges sjømatråd

Jobb i Sjømatrådet

Norges sjømatråd tilbyr jobber med hele verden som arbeidsplass. De ansatte i selskapet er usedvanlig stolte over å jobbe for å oppfylle vårt mål om å være en betydelig bidragsyter til næringens posisjon og verdiskapning.
Om Norges sjømatråd

Etikk og verdier

Norges sjømatråd er sjømatnæringens felles organisasjon for markedsføring og vi opptrer dermed på vegne av andre. Dette fordrer høy integritet, både i organisasjonen som helhet og hos hver enkelt ansatt.
Om Norges sjømatråd

Copyright

Copyright © 2017, Norges sjømatråd.
Om Norges sjømatråd

Pressekontakter

Spørsmål fra presse og media kan rettes til kommunikasjonsavdelingen. Her finner du en oversikt over våre pressekontakter.

Personvern

Her finner du informasjon om hvordan Norges sjømatråd behandler personopplysninger, informasjonskapsler og rettighetene du som bruker har.

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Rigmor Abel

HR-direktør