Norges sjømatråd tilbyr jobber med hele verden som arbeidsplass. De ansatte i selskapet er usedvanlig stolte over å jobbe for å oppfylle vårt mål om å være en betydelig bidragsyter til næringens posisjon og verdiskapning.

Hovedkontoret til Norges sjømatråd ligger i Tromsø. Selskapet har i tillegg 13 utekontor i de viktigste markedene for norsk sjømat.

Sjømatrådet ønsker å ha spisskompetanse på alle områder selskapet arbeider innenfor, enten det gjelder markedsføring, markedsinnsikt, markedsadgang eller kommunikasjon og beredskap. Dette sikrer vi gjennom rekruttering, målrettede kompetansetiltak, samt en organisering som gir rom for å være i kontinuerlig faglig utvikling.

Norges sjømatråd har et godt arbeidsmiljø og selv om det er lav turnover i bedrifter, er det relativt ofte ledige stillinger som må fylles. En viktig årsak til dette er at ansettelsene ved utekontorene skjer på åremål.

Vi gjennomfører våre rekrutteringsprosesser gjennom et elektronisk rekrutteringssystem. Alle utlyste stillinger listes på denne siden. Klikk på stillingen du ønsker å søke på for nærmere informasjon. Du kan også bli varslet på e-post når Sjømatrådet lyser ut nye stillinger. Har du allerede lagt inn en søknad, kan du oppdatere den ved å logge inn på eget sted på siden.

Hjertelig velkommen som søker!