I mars ble det kjent at Sjømatrådet styrker innsatsen med et nytt Norden-team. Trym Eidem Gundersen leder teamet og det er nå klart at det er Charlotte Rapp som vil ivareta lokal tilstedeværelse i Sverige med base i Stockholm og tidligere sjømatutsending til Kina, Victoria Braathen, som vil ivareta det norske markedet med base i Oslo.

Charlotte Rapp blir Sjømatrådets nye representant i Sverige

Charlotte Rapp har erfaring fra dagligvare- og storhusholdningsmarkedet fra flere ledende internasjonale merkevarer i ulike roller - fra økonomistyring til porteføljeutvikling og markedsføring.


- Det er med stor glede vi ønsker Charlotte Rapp velkommen til Sjømatrådet og det nyetablerte Norden-teamet. Jeg er trygg på at Charlotte vil bidra svært positivt både til det gode arbeidet som er gjort i Sverige de siste årene og inn mot resten av Norden-teamet og sjømatnæringen, sier Trym Eidem Gundersen.

Rapp har blant annet viktig erfaring med å tolke salgs- og paneldata og omdanne dette til innsikt, planer og aktiviteter som bidrar til økt salg og merkeverdi.

Charlotte Rapp kommer fra stillingen som Country Marketing Portofolio and Concept Manager hos Paulig hvor hun har hatt ansvar for hele utenfor hjemmet porteføljen for Santa Maria, Risenta og Gold&Green. Hun har tidligere erfaring fra Coca-Cola Norge og Sverige hvor hun blant annet har hatt produktansvar for Coke TM og Coke Energy.

- Jeg er svært takknemlig og ydmyk over å få denne tilliten fra Sjømatrådet, og ser veldig frem til å bli en del av teamet. Etter å ha jobbet flere år med raskt omsettelige forbruksvarer i både Norge og Sverige kjenner jeg bransjen og markedet godt og håper å kunne bidra positivt til det gode arbeidet som allerede er gjort i Sverige og jobbe videre med å øke konsumet av norsk sjømat i Sverige, sier Charlotte Rapp.

Etter en Masters of Commerce fra University of Western Australia startet Charlotte sin karriere innen økonomi og finans i Australia hvor hun til sammen bodde i 11 år. Etter at hun og familien flyttet til Sverige i 2015 har hun tatt steget fra finans og økonomistyring til produktutvikling og markedsføring.

Rapp starter i jobben rundt årsskiftet og vil opprettholde Sjømatrådets samlokalisering med den norske ambassaden i Stockholm.

Victoria Braathen blir Sjømatrådets nye representant i det norske markedet

- Jeg er svært glad for å få med Victoria Braathen i Norden-teamet. Hun har gjort en strålende jobb som sjømatutsending i Kina og hennes personlige kvalifikasjoner vil være verdifulle i arbeidet for å snu det negative sjømatkonsumet i Norge, sier Gundersen.

Victoria Braathen har siden 2016 hatt ulike internasjonalt rettede stillinger i Norges sjømatråd. Nå snur hun fokuset til hjemmemarkedet og har med seg viktig erfaring som sjømatutsending i Kina og arbeid med markedsadgang.


- Jeg er både stolt og glad for å kunne bidra til å øke interessen for og konsum av norsk sjømat. Gjennom et tett samarbeid med næringsaktører, andre partnere og kolleger håper jeg at Norden-teamet kan gi et løft for norsk sjømat i Norge og i Norden, sier Victoria Braathen.

Braathen, som kommer fra Tromsø, er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen med spesialisering innen handelsrett og internasjonal havrett. Victoria Braathen har også tidligere erfaring som politisk rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og Tromsø kommune.

Braathen fungerer for tiden som fagansvarlig for markedsadgang i Sjømatrådet, mens Silje Gjerp Solstad er i fødselspermisjon.