Norges sjømatråd har ansatt Børge Lotre (53) i stillingen som direktør for markedsinnsikt og markedsadgang. Lotre har vært konstituert i rollen det siste året.

- Vi er veldig fornøyde med at Børge nå overtar ansvaret for vår innsikts- og markedsadgangsavdeling permanent. Han utpekte seg som den sterkeste kandidaten i et bredt internt og eksternt søk, og vil bli sentral for vårt arbeid videre, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Ser med glede fram til muligheten

- Det har vært en glede å fungere som avdelingsdirektør det siste året. Jeg er veldig takknemlig for muligheten til å lede avdelingen videre, med talentfulle ansatte, viktige kunder og spennende utfordringer som ligger foran oss, sier Børge Lotre.

Tiltrer med umiddelbar virkning

Børge Lotre trer inn i rollen som direktør for avdelingen med umiddelbar virkning.

Lotre har en solid akademisk bakgrunn med en grad i informatikk og matematikk fra Universitetet i Tromsø og studier i eksportmarkedsføring fra Narvik eksportlinje. Han har også gjennomført en rekke kurs og sertifiseringer, inkludert lederskapsprogrammer, prosjektlederkurs, og spesialiseringer innen maskinlæring og mobilutvikling.

Sterk bakgrunn fra digitale miljøer

Lotre var med å grunnlegge Bekk Consulting AS, et konsulentfirma som vokste til 300 ansatte under hans tid der. Deretter var han ansatt i Sjømatrådet som ansvarlig for det digitale arbeidet. Hans omfattende erfaring inkluderer roller som utvikler, seniorkonsulent, prosjektleder og forretningsutvikler. Før han returnerte til Sjømatrådet igjen, var Lotre partner og daglig leder i Bredvid AS, et selskap han var med på å grunnlegge.