Copyright © 2017, Norges sjømatråd.

Denne artikkelen gjelder innholdet i mediapool (http://market.seafood.no). Det er forbudt å kopiere fra denne websiden til annet enn privat bruk uten Norges sjømatråd sitt skriftlige samtykke. Forbudet gjelder all form for kopiering både elektronisk og på annen måte som f.eks. ettergjøring gjennom tegning eller maling.

I medhold av lov av 12. mai 1961 nr 2 om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven) har opphavsmannen enerett til å råde over åndsverket. Dette innebærer at opphavsmannen har enerett til å fremstille eksemplarer av verket og å gjøre det tilgjengelig for allmennheten i opprinnelig eller endret form.

Alle de fotografiene som leveres fra Norges sjømatråd og som er vist på denne websiden, er beskyttet i loven om åndsverk enten som fotografisk verk eller som fotografisk bilde. Norges sjømatråd har enten selv opphavsretten til bildene eller har tillatelse fra den enkelte fotograf til å handle på deres vegne. Tillatelse til bruk må derfor innhentes fra Norges sjømatråd på forhånd.

Når bildene benyttes må det henvises til Norges sjømatråd og fotografens navn må angis. Bildene skal ikke benyttes til kommersielt bruk og all videre distribusjon av bildene er forbudt.

Overtredelse av åndsverkloven straffes med bøter eller fengsel og medfører erstatningsansvar.

Foranstående opplysninger er ikke ment å være utfyllende og er gitt uten ansvar for Norges sjømatråd.