Eksportørregister

Her finner du en oversikt over eksportører av norsk sjømat og opplysninger om registrering av nye eksportører. Listen er ikke uttømmende da det er frivillig å registrere seg i Eksportørregisteret. Det er selskapene selv som har registrert opplysningene i registeret. Norges sjømatråd AS gjør ikke noen egen gjennomgang og foretar ikke kontroller av informasjonen som publiseres. Norges sjømatråd AS gir derfor ingen inneståelser eller garantier, verken direkte eller indirekte, vedrørende eksportørene nedenfor og ifht opplysningene som fremkommer i registeret. Norges sjømatråd AS anbefaler på generelt grunnlag alle parter å foreta egne undersøkelser av eksportøren og å få verifisert riktigheten av informasjonen som finnes i registeret.

 

Arter

Land

410 selskap 

NavnArter

Relatert innhold