Markedsinnsikt

Har du spørsmål eller trenger ytterligere informasjon ta kontakt med oss på insight@seafood.no.

Statistikk

Marked

Andre tjenester og rapporter

Nøkkeltall

Nøkkeltall

Åpne rapporter

Her finner du rapporter og statistikk fra Sjømatrådet som er tilgjengelig for alle. * Septembertallene for tørrfisk, Lofotrund til Italia er til revidering. De vil bli rettet så snart reviderte tall er klare. // September figures for cod stockfish, Lofot round to Italy is being revised. They will be corrected as soon as the revision is done. 
Open book

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Norges sjømatråd