Akkurat nå har vi i Sjømatrådet publisert vår tredje trendrapport for sjømatnæringen. Denne gangen har vi blant annet gjort et dypdykk i hvordan både næringen og konsumentene preges av krig, kriser og inflasjon – og vi ser tilbake på de fem store trendene vi identifiserte i vår første rapport tilbake i 2021.

Vår visjon er “Sammen vinner vi verden for norsk sjømat”, og denne rykende ferske trendrapporten skal hjelpe og oppdatere næringen på konsekvensene av nevnte utfordringer. Den skal også gi et bilde på de viktigste trendene innenfor sjømatkategorien.

Åpen for alle

Vi har valgt å legge trendrapporten på våre nettsider, åpen for alle. Ønsket er at vår kunnskap skal være til hjelp for både de som jobber i sjømatnæringen, men også sjømatkonsumenter.

I dag er Norge en av verdens ledende sjømatnasjoner, en posisjon vi ikke skal ta for gitt. Med stadig tøffere konkurranse fra andre sjømatnasjoner, fra andre proteinkilder og fra markeder i endring, vil vi stadig møte nye utfordringer. Dermed er kunnskap og innsikt spesielt viktig akkurat nå.

Inflasjon gir bekymring og endring

Men tilbake til tematikken. Vi påvirkes alle av stigende inflasjon og økte renter. Dette endrer forbrukernes kjøpsatferd, spesielt med tanke på nye kjøpemønstre. Vi registrerer allerede en endring i hva og hvordan folk handler, og stadig flere føler en betydelig større bekymring for sin økonomiske fremtid.

Denne bekymringen er berettiget. Ifølge en månedlig undersøkelse (What worries the world, 2021-2023) utført av Ipsos, er den største globale bekymringen nå inflasjon. For kun ett år siden hadde Covid-19 denne topplasseringen (og hadde den i mange påfølgende måneder). Som vi kan se av vedlagt graf, ble inflasjon den største bekymringen i april 2022, og beholder fortsatt førsteplassen i 2023.  

 

MicrosoftTeams-image (8).png

May 2020 - May 2023 (Global country average)
Kilde: Ipsos Global Advisor

Én ting er altså sikkert: Både bedrifters og forbrukeres bunnlinje blir presset. Hvordan skal næringen møte utfordringene?

Nøkkel i teknologisk utvikling

I rapporten har vi sett på hvordan teknologi kan være en del av løsningen. Det handler om å trygge og styrke den menneskelige arbeidsstokken – ikke å erstatte den.

For å kunne levere sjømatprodukter som forbrukerne er villige til å betale for, mener vi det er avgjørende å holde seg oppdatert på teknologisk utvikling. Rapporten legger derfor vekt på betydningen av å være i forkant av teknologi, slik som kunstig intelligens.

Dette vil ikke bare gi en konkurransefordel, men også hjelpe næringen med å imøtekomme kravene knyttet til bærekraftighet.

Vi har tatt med flere eksempler på hvordan automatisering og robotisering i en rekke næringer allerede bidrar til å effektivisere oppgaver.

Folk ser bedriftene i kortene

Sosial bærekraft er også et viktig tema som blir tatt opp i rapporten. Forbrukere er ikke bare opptatt av prisen på matvarene de kjøper, men også av hvordan sjømatnæringen bidrar til en rettferdig behandling av mennesker. Derfor er det nødvendig at næringen tar ansvar og ikke kun fokuserer på profitt. De må aktivt bidra til samfunnet på en positiv måte.

For å eksemplifisere dette, har vi valgt å fokusere på Fair trade – merket som skal indikere hvorvidt et produkt (ofte produsert i et utviklingsland) har sikret arbeiderne forsvarlige arbeidsvilkår, levelige lønninger og lignende. Vi har videre dykket ned i hvordan Fair trade-merket påvirker konsumentenes holdninger til produkter, og hvorvidt slik merking øker salg.

Sosial bærekraft - hvordan går det for næringen?

Men over til norsk sjømat. Åpenhetsloven ble innført for ett år siden, så nå er det spesielt viktig å undersøke om sjømatnæringen har klart å implementere tiltak for å oppfylle kravene om sosial bærekraft. Det er nødvendig å evaluere bedriftenes årsrapporter for å se om arbeidsforholdene i hele verdikjeden er like gode som i Norge.

Sosial bærekraft inkluderer også HMS (helse, miljø og sikkerhet), så i denne sammenheng er det vesentlig å fokusere på reduksjon av dødsfall og ulykker i sjømatnæringen. Vår rapport understreker visjonen om null dødsfall, og den påpeker behovet for kontinuerlig forbedring på dette området.

Rapporten er tilgjengelig på seafood.no, og vi håper så mange som mulig tar seg tid til å lese den i sommervarmen.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!