Oversikten viser hvilke tollsatser som gjelder ved eksport fra Norge til EU for fisk og fiskeprodukter, samt hvilke kvoter som er tilgjengelige for norske eksportører.

Tolloversikten til EU for fisk og fiskevarer er utarbeidet av Norges sjømatråd.

Handelen med sjømat mellom Norge og EU reguleres av flere avtaler: Fiskebrevet, Kompensasjonsavtalene og Protokoll 9 til EØS-avtalen. I tillegg til preferansetoll gjennom EØS-avtalens protokoll 9 og det såkalte Fiskebrevet, finnes det totalt 83 ulike kvoter som kan gi tollfrihet eller tollreduksjon for en rekke fiskeprodukter som eksporteres til EU.

Kvotene fungerer etter 'først til mølla prinsippet' ved innfortolling i EU. Det er dessverre ingen automatikk for å få trekk på disse kvotene. Den som foretar innfortolling i EU må derfor søke om trekk på de ulike kvotene via innførselsdeklarasjonen til EU og fremlegge opprinnelsesbevis utstedt av eksportøren i de tilfeller det er påkrevd. Kompensasjonskvotene er ment som et tillegg til den opprinnelige EØS-avtalen, det anbefales derfor at GATT-kvotene eller de Autonome kvotene benyttes før kompensasjonskvotene. Les mer om kvotesystemet og tollkvoter til EU. 

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål så ta kontakt med oss.

Tolloversikt til EU 2024

1 vedlegg til nedlasting