På oppfordring fra sjømatnæringen har Norges sjømatråd foretatt en innhenting og sammenstilling av anvendte tollsatser for utvalgte sjømatprodukter til våre viktigste eksportmarkeder.

Oversiktene viser tollsatsene som gjelder for Norge og noen av våre viktigste konkurrenter på sjømatsiden, og inneholder også informasjon om særregler for enkeltmarkeder. 

Oversiktene vil oppdateres regelmessig, og vi mottar også gjerne innspill dersom det oppleves at vesentlige markeder, konkurrenter eller produkter ikke er med på listen. Vi tar også gjerne i mot informasjon om spesielle tarrifære forhold i enkeltmarkeder.

Vi gjør oppmerksom på at tollsatser kan endres på kort varsel, og at oversikten derfor kun bør ses på som veiledende.