Det har allerede rukket å gå seks måneder siden jeg overtok som administrerende direktør i Norges sjømatråd. Selv om jeg har møtt mange i den første perioden er det et sterkt ønske å nå ut til flere med en «løypemelding».

Mye har skjedd siden 2015 da jeg sist jobbet i Sjømatrådet. I det store bildet har vi alle gjennomgått en årelang pandemi og befinner oss nå i en ny krevende tid med krig, kriser og uro i markedene.

Min opplevelse er at krisene de siste årene har bidratt til å samle oss. I møte med hyppige og uforutsigbare endringer er vi alle avhengig av samarbeid, hyppig kontakt og tillit på tvers av bedrifter og organisasjoner.

Norsk laks er ifølge våre undersøkelser nå verdens mest populære sjømatprodukt.

Christian Chramer

Administrerende direktør

  I denne krevende perioden har den norske sjømaten styrket sin stilling som Norges nest største eksportnæring. Selv om noe av de siste års vekst forklares med blant annet prisstigning og valuta har vi siden 2015, da rekordeksporten var på 75 milliarder, doblet eksporten til 151,4 milliarder. Samtidig har laksen passert 100 milliarder i eksportverdi og norsk laks er ifølge våre undersøkelser nå verdens mest populære sjømatprodukt.

  Internt i sjømatnæringen har det også skjedd mye på de siste åtte årene. I mine mange møter med ansatte, ledere og eiere norske sjømatbedrifter er bærekraft nå et enda hetere tema.

  Sjømatens rolle i den grønne omstillingen synes å være det alle jobber med og det er et konstant fokus på forbedringer og forberedelser til å møte skjerpede krav fra myndigheter, banker og kunder.

  Også på forbrukersiden merker man et endret bilde. Mange flere enn tidligere er nå opptatt av forbrukerholdninger, markedsføring, konkurrenter og shopperadferd. I tillegg snakkes det enda mer om behovet for markedsadgang og utvikling av både etablerte og nye sjømatmarkeder.

  I næringen har det alltid jobbet mange dyktige folk og mennesker med stort engasjement for sjømaten og for næringen. Nå snakker enda flere om hvordan man kan utvikle de ansatte man har, sikre at alle ansatte er godt ivaretatt og vil diskutere hvordan vi kan jobbe for å tiltrekke oss fremtidens medarbeidere. Her har næringen tatt store steg og Sjømatrådet vil gjerne være en partner.

  Vi har nettopp signert avtaler med neste års traineer og vil fortsette å utdanne traineer til oss selv og sjømatnæringen. Det betyr at det, samtidig som vi får inn nye kandidater, snart vil være dyktige analytikere, markedsførere, kommunikasjonsfolk og markedsadgangsfolk på markedet etter endt traineeopphold hos oss. Våre traineer fra årskullet 2022-2023 kan du lese mer om her

  Jeg er glad for å kunne konstatere at også Sjømatrådet har forbedret og styrket seg siden min siste periode. Vi har blitt mer effektiv, mer kommersiell og utviklet en sterkere digital portefølje med innsikt, planverk og verktøy til bruk for din bedrift.

  Nå i mars lanserte nye innsiktssider som gjør det enda lettere å koble våre datakilder og vår innsikt direkte til dine systemer. Jeg anbefaler å sjekke ut https://seafood.no/markedsinnsikt/

  Jeg mener også at vi har fått en betydelig forbedret planprosess hvor man allerede innen 1. oktober skal kunne finne våre markedsplaner for påfølgende år tilgjengelig digitalt. Samtidig er vi til å kjenne igjen med en sterk tilstedeværelse ute i våre viktigste markeder, markedsinvesteringer i 27 prioriterte land og et aktivt markeds- og PR-arbeid for norsk sjømat i alle disse.

  Vår jobb er å hver dag bevise at vi kan bistå dere og bidra til økt verdi.

  Christian Chramer

  Administrerende direktør

   Sjømatrådet skal være en kundeorientert bedrift som dere som sjømatbedrift skal kunne ha høye forventninger til. Vår jobb er å hver dag bevise at vi kan bistå dere og bidra til økt verdi. Vi legger stor vekt på tett kontakt med den enkelte sjømataktør og ønsker å styrke denne dialogen. Fra min side vil derfor den utadrettede virksomheten og synligheten eksternt ha høy prioritet.

   Vi skal være lett å få tak i for møter hos dere, kunne delta raskt på digitale møter og selvsagt være tilgjengelig og bistå dere ute i markedene ved ett av våre 15 utekontor. Dersom du eller dere ønsker at vi skal ta kontakt, komme på besøk eller på annen måte bistå dere hjemme eller ute håper jeg dere tar gir lyd.

   Christian Chramer og Bjørnar Skjæran

   Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og Christian Chramer under Norway UK Seafood Summit i London

   Foto: Gabriel Bush

   Nå i mars mottok Sjømatrådet den årlige brukerundersøkelsen fra dere som vi jobber på oppdrag for. Den gir et tydelig signal om at vi er på rett vei og at næringens tilfredshet med Sjømatrådets leveranser er høy.

   Det er gledelig å se alle våre verdiskapingsområder scorer godt, fra markedsføring og PR i utlandet, markedsinnsikt og analyse til arbeidet med markedsadgang og beredskap. I tillegg er det svært gledelig at vurderingen av jobben Sjømatrådet gjør som viktig eller svært viktig øker til 85 prosent. Dette motiverer oss sterkt til fortsettelsen sammen med dere!

   Den norske sjømatens vekstpotensial videre er betydelig. Når strategien for norsk eksportsatsing nå skal videreutvikles er det vårt uttalte mål at sjømaten vår må ha en naturlig og tydelig plass i regjeringens satsing innen prosjektet «hele Norge eksporterer». Her opplever jeg at vi har god dialog med virkemiddelapparatet, regjeringen, relevante departement, UDs utenriksstasjoner og det nasjonale eksportrådet.

   For skal Norge lykkes med å nå målet om 50 prosent eksportvekst innen 2030 må sjømaten være en selvsagt del av regnestykket.

   Fra sjømatmarkedene ute er signalene mange og sammensatte. Konkurransen om sjømatkundene og konkurransene i butikkhyllene og på restaurantmenyene er stadig større og endringene skjer raskere enn før. Vi har klare ambisjoner om å vinne større plass hos innkjøpere og i kundenes bevissthet gjennom å servere de beste fiskehistoriene og den mest oppdaterte kunnskapen om sjømaten fra de kalde, klare farvann i nord.

   Jeg er svært stolt av å få jobbe med og for den norske sjømatnæringen og over å få lede Sjømatrådet. Jeg håper du vil ta kontakt dersom du har innspill til meg eller mine medarbeidere.

   Vi kommer svært gjerne i møter med deg og dine kolleger for å se hvordan vi sammen kan bidra til å øke verdien av norsk sjømat.

   Med ønsker om en riktig god påske til dere alle.

   Christian