Norges sjømatråd har ansatt Tom-Jørgen Gangsø (34) i stillingen som sjømatutsending til Italia. Gangsø har det siste året ledet Sjømatrådets arbeid i det italienske markedet, og er nå ansatt i et ordinært utsendingsløp.

- Vi er veldig fornøyde med at Tom-Jørgen fortsetter med ansvaret for det italienske markedet. Vi har hatt en spennende og givende runde med sterke søkere, og er glade for nå å ha funnet den best egnede kandidaten. Italia har et godt vekstpotensial og er et svært viktig marked for den norske sjømatnæringen. Med sin solide kompetanse og erfaring fra våre strategiske prosesser er han veldig godt rigget for å ta markedsarbeidet vårt i Italia videre, sier direktør for globale operasjoner i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

Ser med glede fram til fortsettelsen

- Jeg ser virkelig fram til å fortsette arbeidet med å styrke posisjonen til de norske sjømatproduktene i det italienske markedet, sier Gangsø.

- Italia er et svært viktig og spennende sjømatmarked som vi også ser er i endring og utvikling. Med produkter som laks, tørrfisk, saltfisk og klippfisk i spissen, så er vi godt rustet, og mange av satsingene vi har utfyller hverandre på en god måte, sier Gangsø.

Her kan du lese mer om det italienske markedet.

Lang og bred erfaring

Tom-Jørgen Gangsø er opprinnelig fra Lenangen i Troms og har jobbet i tilknytning til sjømatnæringen store deler av livet. Tom-Jørgen har vært tilknyttet Sjømatrådet siden 2012, da han startet som trainee. Her har han blant annet jobbet mye med analyse, markedsadgang, markedsføring, samarbeidsaktiviteter med næringen, samt ledet strategiarbeidet for de viktigste kommersielle sjømatartene siden 2017.

Gangsø har en Executive MBA i ledelse i sjømatnæringen fra Norges Handelshøyskole og en mastergrad i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøgskolen i Tromsø.

Skal bygge på den gode plattformen

- Jeg setter pris på å få muligheten til å videreutvikle våre planer og aktiviteter i tett samarbeid både med norsk og italiensk sjømatnæring. Jeg vil bygge videre på det gode arbeidet som er gjort så langt og skal bidra til at våre norske sjømatprodukter styrker sin posisjon i markedet, og spesielt de artene og produktene der vi har budsjetter i dag, forklarer Gangsø.

Jakter ny direktør for markedsinnsikt og markedsadgang

Gangsø har det siste året vært ansvarlig for Sjømatrådets operasjoner i Italia. Han fratrer nå stillingen som direktør for Sjømatrådets avdeling for markedsinnsikt og markedsadgang permanent, som i hans fravær har vært ledet av Sjømatrådets Børge Lotre.

- Nå har vi hatt en fungerende direktør for avdelingen fra egen organisasjon for perioden fra sommeren 2023 til sommeren 2024, og vi er strålende fornøyde med det Lotre har levert i jobben. Vi skal samtidig gå i gang med en bred ekstern og intern utlysning for en ordinær ansettelse til rollen som direktør for markedsinnsikt og markedsadgang, sier Christian Chramer.

Lotre vil fortsette å lede avdelingen fram til rekrutteringsprosessen er avsluttet.