Victoria Braathen og Trond Rismo blir Sjømatrådets nye utsendinger til hhv Storbritannia og Portugal.

- Vi har hatt mange gode interne og eksterne søkere til stillingene i både Portugal og Storbritannia. Etter intervjurundene ble det klart at de best kvalifiserte til å videreutvikle Sjømatrådets markedsarbeid i Portugal er Trond Rismo og i Storbritannia Victoria Braathen. Begge er i dag ansatt i Sjømatrådet og starter opp i stillingene i løpet av sommeren, sier Børge Grønbech, ansvarlig for Globale Operasjoner i Norges sjømatråd.

Victoria Braathen blir Sjømatrådets neste utsending til Storbritannia

- Med Victoria Braathen har vi fått på plass en målbevisst og resultatorientert Sjømatutsending til Storbritannia, som gjør at vi er godt rigget for jobben som Sjømatrådet skal gjøre de neste årene i et av Norges viktigste hvitfiskmarkeder. Braathen har bred kompetanse innen markedsadgang og internasjonalt markedsarbeid gjennom sine år som Sjømatutsending i Kina, sier Grønbech.


Victoria Braathen har siden 2016 hatt ulike internasjonalt rettede stillinger i Norges sjømatråd. Med seg i bagasjen til Storbritannia har Victoria med seg viktig erfaring som sjømatutsending i Kina og arbeid med markedsadgang, i tillegg til å være en del av Norden-teamet med et Norge-fokus.

- Det er et stort privilegium å få jobbe med norsk sjømat. Tuftet på tradisjoner, med en unik historie og kvalitet som er ettertraktet verden over. Jeg er derfor utrolig stolt over muligheten til å få jobbe sammen med næringen, bygge videre på det gode markedsarbeidet som har vært gjort over flere år og videreutvikle vår posisjon i et spennende og viktig marked for norsk hvitfisk, sier Victoria Braathen.

Braathen, som kommer fra Tromsø, er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen med spesialisering innen handelsrett og internasjonal havrett. Victoria Braathen har også tidligere erfaring som politisk rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og Tromsø kommune.

Victoria Braathen tar over for Hans Frode Kielland Asmyhr som avslutter sin utsendingsperiode i Storbritannia til sommeren.

Trond Rismo blir Sjømatrådets neste utsending til Portugal

- Med Trond Rismo har vi fått på plass en dedikert og ambisiøs Sjømatutsending til Portugal som vil videreutvikle Sjømatrådets markedsarbeid i et av de viktigste markedene for klippfisk og -saltfisk. Rismo har inngående kjennskap til både konvensjonell bransje og hvitfiskbransjen og har god markedskunnskap relatert til disse bransjene, inklusive det portugisiske markedet, sier Grønbech.

Trond Rismo har siden 2016 hatt ulike stillinger i Sjømatrådet, mye rettet mot hvitfisk og konvensjonell bransje. De siste tre årene har han jobbet i Globale Operasjoner og ledet arbeidet med markedsgruppene og bidratt til å utforme Sjømatrådets artsstrategier og markedsplaner.

- Jeg er svært stolt og takknemlig over å få muligheten til å jobbe for Sjømatrådet i Portugal. Portugal er det viktigste markedet for norsk salt- og klippfisk, og er et viktig marked for norsk torsk totalt sett. Etter å ha jobbet tett på bransjen og markedet i flere år kjenner jeg godt engasjementet og kravene som stilles til Sjømatrådet for arbeidet i Portugal. Jeg ser frem til å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort i Portugal, og videre styrke posisjonen til «Bacalhau da Noruega», sier Trond Rismo

Rismo, som også kommer fra Tromsø, er utdannet Fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø. Trond Rismo har tidligere jobbet fem år i Norway Seafoods, som Improvement and Quality Manager og har erfaring fra hele verdikjeden, fra produksjon til kundedialog.

Trond Rismo tar over stafettpinnen fra Johnny Thomassen som avslutter sin utsendingsperiode i Portugal til sommeren.