Vår sjømatutsending i Portugal presenterer den siste utviklingen i markedet.