Den britiske importmodellen (BTOM) legger til grunn en risikobasert tilnærming. Sjømaten er fordelt i tre risikokategorier; lav, middels og høy. Kategorien avgjør om det kreves helsesertifikat eller ikke. De nye kravene trådte i kraft 31 januar 2024. Videre startet inspeksjoner fra 30 April og alle partier må passere igjennom en "Border Control Post" (BCP).

Den endelige versjonen av Border Target Operating Model er linket i sidebar.

Importkravene vil avhenge av risikokategoriene. Produkter klassifisert til middels eller høy risiko skal følges av helsesertifikat. For å finne hvilken risiko spesifikke varenummer har finnes det en oversikt utarbeidet fra Britiske myndigheter. Helsesertifikatene til Storbritannia er papirløse ble sendt ut i ny eksportløsning fra og med 24.januar 2024. 

Ved import av alle produkter skal det meldes inn en importvarsling av importør i Import of Products, Animals, Food and Feed System (IPAFFS). Her vil en bli bedt om å fylle ut Common Health Entry Document (CHED). Dersom en melder inn produkter innenfor High eller medium risk må en videre legge inn dokumentasjon i form av helsesertifikat.

Det vil derfor være viktig for å kjenne til sin risikokategori for å sikre at helsesertifikat følger for relevante forsendelser. Unntaket er for varer i transitt gjennom Storbritania hvor det ikke er krav foruten noen få tilfeller, eksempelvis akvakulturfisk som ikke er sløyd eller pakket for forbrukermarkedet.

Risikokategorier:

Produkter fra akvakultur er vurdert til middels risiko.

  • Dette betyr at for laks og ørret fra Norge må det utstedes helsesertifikat for hvert vareparti

Produkter fra villfisk, med unntak av pelagiske arter, er vurdert til lav risiko.

  • Villfisk, med unntak av sild og makrell, er vurdert til lav risiko. Produkter i denne kategorien er fritatt for helsesertifikat. All villfisk er derimot pålagt å følges av fangstsertifikat.

Sild og makrell er vurdert til middels risiko og må følges av helsesertifikat.

  • Årsaken er at pelagiske produkter er forbundet med histaminer.

Bearbeide/prosesserte produkter av villfanget fisk vil også kategoriseres som middels risiko

  • Produkter som varmebehandlede røykte, tørkede, modnede eller marinerte produkter vil også falle utenfor lav-risk kategorien og slik møte krav om sertifikat. I listen over varenummer er det viktig og se inn i henvisningene og notene for å være sikker på at kriteriene for vurdering av risiko blir riktig.

 

Hold deg oppdatert om innføringen av Storbritannia sin nye importmodell og krav ved import av fisk og sjømat via Mattilsynet sin eksportside. Mattilsynet har også laget en veileder for helsesertifikater til Storbritannia.


Storbritannias nye importmodell omfatter matvarer, planter, levende dyr, og animalske produkter og vil innebære endringer i hvordan import til det britiske markedet organiseres og kontrolleres. Det anbefales at sjømateksportører har tett dialog med UK importører både om praktiske generelle følger av at det nye systemet innføres og om produkter som krever helsesertifikat fra 31. januar og iverksettelse av kontroller 30. April 2024.