Hva skjer dersom Storbritannia trekker seg ut av EU uten en avtale? Hva skjer med handelsavtaler og tollsatser, og hvilke konsekvenser har brexit for sjømathandelen?

-Det er mange i sjømatnæringen som er urolige på grunn av usikkerheten rundt brexit, sier Hans Frode Kielland Asmyhr som er Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia.

Derfor er også brexit et viktig fokus under sjømatseminaret «Norwegian-UK Seafood Summit» som går av stabelen i London onsdag 23. januar.

Seminaret er trolig det eneste som belyser sjømatbransjen i både Norge og Storbritannia, i tillegg til et av svært få som i disse dager belyser norsk næringsliv i forhold til uvissheten rundt brexit.

Livet etter brexit for norske sjømatbedrifter

Akkurat nå er det ingen som vet hvordan verden vil se ut for norske eksportører som selger sjømat til Storbritannia. Det avhenger av hva som skjer de nærmeste dagene, de nærmeste ukene eller de nærmeste månedene.

-På seminaret vil vi derfor ta for oss ulike scenarioer som kan oppstå, sier Asmyhr.

Men vi vet allerede en god del om konsekvensene for markedsadgangen dersom resultatet skulle bli en «hard» brexit.

-For norsk sjømatnæring vil en «hard» brexit være det verst mulige alternativet, da vil alle dagens regler rundt handel og tollsatser bli opphevet.

Derfor vil seminaret også ha fokus på hva eksportørene kan forvente å måtte forholde seg til dersom det verste skulle skje.

Store endringer i britisk varehandel

Et annet tema som vil bli tatt opp under seminaret er de store endringene som er på gang i den britiske varehandelen: endringer som vil få konsekvenser også for norsk sjømat.

-Utviklingen i britisk retail er svært spennende og det kommer til å bli en stor omstrukturering, ifølge Asmyhr.

-Butikkene taper marked i forhold til netthandel, de unge spiser stadig mindre sjømat, konsumtrendene er i ferd med å forandre seg og britiske varer taper i forhold til utenlandske på grunn av et svakt britisk pund.

Seminaret vil ta for seg hvordan den norske sjømatnæringen kan tilpasse seg disse endringene.

Et av Norges viktigste markeder

Storbritannia er Norges fjerde største sjømatmarked. I fjor var tallene for direkteeksport av sjømat 148000 tonn, til en verdi av 6,2 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 13 prosent, mens verdien økte med 956 millioner kroner eller 18 prosent fra 2017.

I tillegg kommer store mengder norsk torsk og hyse til Storbritannia via transittland. I følge varestrømsanalyser er verdien på dette rundt en milliard kroner.

-Konferansen tiltrekker seg derfor mange fra både norsk og britisk sjømatnæring, sier fiskeriutsendingen.

I år er det over 150 påmeldte, blant dem fiskeriminister Harald T. Nesvik og Sjømatrådets administrerende direktør, Renate Larsen. Begge skal holde innlegg under konferansen.

Fullstendig program for Norwgian-UK Seafood Summit finner du her: 2019 UK-Norwegian Seafood Seafood Summit