Den britiske importmodellen (TOM) legger til grunn en risikobasert tilnærming. Sjømaten er nå blitt fordelt i de tre risikokategorier: lav, middels og høy risiko. Produkter fra akvakultur er vurdert til middels risiko. Produkter fra villfisk, med unntak av pelagiske arter, er vurdert til lav risiko. De nye kravene trer i kraft den 31. januar 2024.

Sak _ Nye importregler.jpg

Importkravene som innføres vil avhenge av risikokategoriene. Produkter klassifisert med middels risiko skal følges av helsesertifikat. Dette betyr at for laks og ørret fra Norge må det utstedes helsesertifikat for hvert vareparti.

Villfisk, med unntak av sild og makrell, er vurdert til lav risiko. Produkter i denne kategorien er fritatt for helsesertifikat. All villfisk er derimot pålagt å følges av fangstsertifikat.

Sild og makrell må følges av helsesertifikat. Årsaken er at pelagiske produkter er forbundet med histaminer. Eksportørene bør derfor forberede seg på at fra 31. januar må det utstedes helsesertifikater for pelagiske produkter. Bearbeide produkter av villfanget fisk som slik som røykte, tørkede, modnede eller marinerte produkter vil også falle utenfor lav-risk kategorien og slik møte krav om sertifikat.

  • Hold deg oppdatert om innføringen av Storbritannia sin nye importmodell og krav ved import av fisk og sjømat via Mattilsynet sin eksportside.

Storbritannias nye importmodell omfatter matvarer, planter, levende dyr, og animalske produkter og vil innebære endringer i hvordan import til det britiske markedet organiseres og kontrolleres. Det anbefales at sjømateksportører har tett dialog med UK importører både om praktiske generelle følger av at det nye systemet innføres og om produkter som krever helsesertifikat fra 31. januar.