Storbritannia har publisert utkast til Border Target Operating Model. Fra 31. oktober er det planlagt å innføre helsesertifikater for import av en rekke produkter.

I utkastet til ny importmodell beskriver britiske myndigheter at de vil innføre en risikobasert tilnærming, der produktene vil bli delt inn i tre risikokategorier: lav, middels og høy risiko. Importkravene som innføres vil avhenge av risikokategoriene. Konkrete risikovurderinger for produkter og land mv. er under utarbeidelse. Det fremgår av dokumentet at det kan variere hvilken risikokategori et produkt plasseres i, avhengig av bl.a. eksportland. Informasjon om hvilken risikokategori sjømatprodukter vil klassifiseres under vil offentliggjøres innen utgangen av april for leverandører innen EU/EØS.

Britiske myndigheter har åpnet for kommentarer til utkastet til Border Target Operating Model frem til 19. mai.

Fra 31. oktober er det planlagt å innføre helsesertifikater for produkter som kategoriseres som middels risiko. Det er allerede innført sertifikatkrav for produkter kategorisert med høy risiko, slik som levende dyr og avlsprodukter. Mattilsynet oppfordrer norske produsenter og eksportører til å sette seg godt inn i dokumentet og ha tett kontakt med sine importører i Storbritannia om krav, rutiner og helsesertifikater.

Les mer om Border Target Operating Model og krav ved eksport til Storbritannia hos Mattilsynet.