Britiske myndigheter har nå publisert endelig versjon av Border Target Operating Model.

Fristen for sertifikatkrav for produkter kategorisert som medium risk er utsatt til 31. januar 2024.

Mattilsynet er i gang med arbeidet med å lage helsesertifikater til Storbritannia og vil fortsette med dette fremover.

Dere finner informasjon fra britiske myndigheter nedenfor:

Defra are running a series of online events for traders throughout September, with a fish-specific event on 12 Sept. You can find/register here: The BTOM: What are the SPS Border Controls? | Eventbrite 

The most significant change from the draft TOM is in the implementation dates for GB health certificates and checks for imports from the EU and EFTA countries (EHCs will be required for medium risk EU/EFAT POAO from 31 Jan 2024, with risk-based ID/physical checks commencing from 30 April 2024).

Les mer om Target Operating Model og finn endelig versjon her