For å kunne importere villfanget fisk inn til Storbritannia, trengs det et fangstsertifikat (catch certificate).

I den midlertidige avtalen som er forhandlet mellom Norge og Storbritannia, er det blitt enighet om et nytt fangstsertifikat for eksport fra Norge til Storbritannia. Det nye sertifikatet gjelder fra 1. januar 2021 og du finner fangstavtalen her

Utstedelse og godkjenning av sertifikatene skjer elektronisk gjennom www.catchcertificate.no. Foruten at sertifikatene viser til lovverk i Storbritannia, tilsvarer avtalen og prosessen rundt fangstsertifikat til Storbritannia det vi kjenner for import inn til EU.