Kinesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av sjømat til Kina, er registrert og godkjent i Kina før eksport. Registrering skal foregå i den digitale løsningen «Single Window», som er utarbeidet av kinesiske myndigheter.

*ALLE som har sendt inn søknad i Single Window om nyregistrering for første gang før 2023 må logge inn og gjøre det på nytt, ved å følge den nye brukerveiledningen (vedlagt). Ingen tidligere søknader ble godkjent av ulike årsaker og dette gir muligheten til å gjøre eventuelle endringer fra tidligere (f.eks ny legal representative).

Følgende virksomheter må være godkjent i Kina før eksport

  • Reefer vessels
  • Fryse- og fabrikkfartøy
  • Produsenter (inkludert slaktebåter og bløggebåter)
  • Frittstående kjøle- og fryselager

Fiskebåter (primærprodusenter), oppdrettslokaliteter, brønnbåter som frakter levende laks fra oppdrettsanlegget, innenlands transportbåter, containerskip og andre transportbåter som ikke har kjøle- og frysefunksjon skal ikke godkjennes.

 

Slik får dere tilgang til Single Window

Virksomheten må først være registrert hos eller godkjent av Mattilsynet. I tillegg må dere registrere virksomheten for eksport til Kina i Mattilsynets Skjematjenester: MATS (Mattilsynets skjematjeneste). Utfyllende informasjon om dette finnes i Veiledning - Registrering til Kina i MATS skjematjenester. For å unngå problemer ved eksport, er det viktig at opplysningene som virksomhetene sender inn er riktige og fullstendige. 

Registrering av rene eksportører.

Deretter foregår registreringen i Single Window.

  1. For å kunne registrere dere i Single Window, trenger dere først en bruker. Send epost til insight@seafood.no og merk eposten med «Kina – tilgang til Single Window (pakkenr utstedt fra MT)». Dere vil da få tilsendt innloggingsinformasjon og en brukerveiledning for innlogging.

  2. Deretter går dere inn på nettsiden: https://cifer.singlewindow.cn/ og sender en «application for registration». Brukerveiledning for dette ligger vedlagt i sidebar

Vi understreker at det er svært viktig at dere følger denne brukerveiledningen nøye.

Registreringssøknader er omfattende og etterspør mange detaljer og dokumentasjon. I tillegg tilsier vår erfaring at kinesiske myndigheter er svært nøyaktig når de går gjennom søknadene og finner en del feil. Brukerveiledningen oppdateres fortløpende og er det hjelpemiddelet vi har tilgjengelig for utfylling av søknaden.

Last derfor ned den nyeste versjonen når dere skal sette i gang med søknaden!

Vær oppmerksom på at opplysningene som fremkommer i registreringen, på helsesertifikat og på etikett må samsvare. Det er derfor svært viktig at dere er nøyaktige når dere registrerer opplysninger om virksomheten. Til og med små skrivefeil kan medføre problemer for godkjenning av søknaden, men også på grensen.  

 

Etter innsending av søknaden

Etter innsending av søknad om nyregistrering må dere sende epost til insight@seafood.no og markere eposten med «Kina – nyregistrering(pakkenummer ustedt av MT) vedlegg».

Her vil dere motta et kontrollskjema og en egenerklæring som dere må fylle ut, signere og stemple, og sende i retur. Dette står forklart i brukerveiledningen.

Mer informasjon om kontrollskjemaet og egenerklæringen finner dere under avsnittet «Registrering i Single Window» på MT sin nettside.

Kinesiske myndigheter godkjenner søknaden dersom de ikke finner feil. Dersom de finner feil, blir søknaden enten sendt tilbake til virksomheten eller til Mattilsynet i Single Window for korrigering eller så blir den avvist og virksomhet må sende inn søknad helt på nytt. Vi kjenner ikke til hvor lang tid dette vil ta for hver enkelt.

NB! Virksomhetene må selv følge med på hvilken status søknaden deres har i Single Window og følge opp dersom søknaden blir sendt tilbake for korrigering. Informasjon om dette finner dere også i brukerveiledningen.

Det er først når registreringen er godkjent av kinesiske myndigheter at virksomheten anses som godkjent for eksport til Kina. Når en virksomhet er godkjent, får den tildelt et kinesisk registreringsnummer. En godkjenning er gyldig i 5 år.

 

Er virksomheten min godkjent?

Oversikt over godkjente virksomheter i Kina finnes på denne linken:

https://ciferquery.singlewindow.cn/

Velg "Norway" på "Country(region)"-feltet for å se norske virksomheter. Her kan man også søke på pakkenummer for å se registreringsdato samt dato for når godkjenningen utløper.

3-6 måneder før godkjenningen utløper må det søkes om regodkjenning. Mer informasjon om dette kommer.

 

Hvorfor registrering?

Krav om registrering er hjemlet i Kinas lov om mattrygghet av 1. juni 2009, Regulering nr. 145 og Meddelelse nr. 73.

Kontaktinformasjon
For spørsmål om utfyllingen av skjemaet, kontakt Norges Sjømatråd: insight@seafood.no

Andre spørsmål knyttet til eksport til Kina kan rettes til Mattilsynets seksjon for eksport og import.