Kinesiske myndigheter har oppdatert listen over godkjente norske produsenter.

Norges sjømatråd mottok den 7. november den oppdaterte listen over norske produsenter som er godkjent av ansvarlig myndighet i Kina, Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA). Listen finner du som vedlegg.