To sjømatavtaler ble signert av fiskeriminister Nesvik 20. mai 2019

I slutten av mai var fiskeriministeren vertskap for en kinesisk delegasjon fra General Administration of Customs China (GACC).

I den forbindelse ble det signert to sjømatavtaler med Kina, den ene skal medvirke til å sikre markedsadgang i Kina for norsk fiskemel og fiskeolje til ikke humant konsum, og den andre er lakseprotokollen som ble signert for første gang i 2017, og som nå er forlenget med to nye år. Sentralt i avtalen er fiskehelsekrav og listeføring som skal bidra til at handelen med laks blir mer forutsigbar.

Godkjenning av fiskemel og fiskeolje til ikke humant konsum

I mai 2019 ble det signert en protokoll mellom Norge og Kina for fiskemel og fiskeolje til ikke humant konsum. Kinesiske myndigheter vil komme på inspeksjoner til Norge i juni 2019. Etter inspeksjonene vil det normalt komme oppfølgingspunkter som må besvares av Mattilsynet, videre vil det bli utarbeidet en liste over godkjente produsenter som publiseres i Kina og tilslutt vil Mattilsynet forhandle frem et nytt helsesertifikat.

Åpner for import av laks fra anlegg underlagt Salmar, Lerøy og Nordlaks

I tillegg til signering av de to avtalene offentligjorde Kinas toll- og veterinærminister Ni Yuefeng at sanksjonene mot de tre selskapene Salmar, Lerøy og Nordlaks nå har blitt opphevet, noe som betyr at de tre selskapene igjen får tilgang til det kinesiske markedet.

Lakseprotokoll Norge Kina 20.05 2019

Protokoll mel og olje Norge Kina 20.05 2019

Listeføring av sjømatprodusenter

I februar publiserte kinesiske myndigheter en oppdatert liste over godkjente sjømatprodusenter til Kina. Det ble da oppdaget en noen endringer som ikke var registrert, i tillegg til skrivefeil i navn, virksomhetsnummer og produktgodkjenning for enkelte virksomheter.

I den nye listen som er datert til 20. mai ser det ut til at det fremdeles er noen endringer som ikke er registrert, blant annet at siste listen Mattilsynet sendte over i 2019 ikke er blitt tatt inn enda.

Ny liste ble publisert av Tolldepartementet i Kina (GACC) i mai 2019

Vi ser også at kinesiske myndigheter i denne listen ikke har tatt med poststed og postnummer. Mattilsynet vil igjen gjøre kinesiske myndigheter oppmerksomme på disse feilene.

Mattilsynet vil utstede sertifikater til Kina på vanlig måte, men dersom virksomheter opplever utfordringer på grunn av informasjonen på listene vil de være fleksible med å bytte.

Ved feil eller mangler, vær vennlig å ta kontakt med rådgiver for markedsadgang og markedsinnsikt, Josefine Voraa (jv@seafood.no).

Mattilsynets sider finner du mer informasjon om hvilke krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Kina.