Alle norske sjømatprodusenter som er godkjent i Kina må nå søke om regodkjenning så snart som mulig - og senest innen 31. desember 2022.

Sjømatrådet har nå fått bekreftet at den nye prosedyren for regodkjenning i Kina innebærer at bedriftene først må sende inn søknad om regodkjenning, og deretter en søknad om endring. 

Mer informasjon om regodkjenningssøknaden og brukerveiledning finner her


Dagens godkjenning utløper

Godkjenningen til norske sjømatprodusenter som er godkjent i Kina, utløper 31. mars 2023.

Kinesiske myndigheter krever at virksomheter søker om regodkjenning 3 til 6 måneder før godkjenningen deres utløper. Hvis ikke, blir godkjenningen i Kina automatisk ugyldig etter utløpsdato.

Tilgang til Single Window

Virksomhetene må søke om regodkjenning i Single Window så raskt som mulig, og innen 31. desember.

Dersom virksomheten er godkjent i Kina, men ikke har fått tilgang til Single Window, send epost til: insight@seafood.no.

Epost merkes: «Tilgang til Single Window (bedriftens godkjenningsnummer ustedt av Mattilsynet)»

NB: viktig at godkjenningsnummer utstedt av Mattilsynet er med. Godkjenningsnummeret har eksempelvis utformingen TT555.