Denne guiden er laget for å gi en bedre forståelse av hvordan Single Window fungerer, og hvordan bedrifter skal bruke Single Window for å håndtere og opprettholde Kina-godkjenningen sin.

Single Window-systemet er laget slik at alt som omhandler registreringen for den enkelte virksomhet skal foregå på samme nettside. Bedriftene har én brukerprofil bak innlogging per virksomhet. Det er viktig at bedriften har oversikt over egen innloggingsinformasjon, brukernavn og passord, da det vil kreve at man logger inn ved flere anledninger.

NB! endringer i Single Window kan forekomme

Nettside til single window: https://cifer.singlewindow.cn/

Sjømatrådet har laget en samlet brukerveiledning for hvordan Single Window fungerer. Brukerveiledningen ligger vedlagt i sidebar. De viktigste punktene i brukerveiledningen er oppsummert under:

1.Registrering av virksomhet

For å bli godkjent for eksport i Kina må virksomheten få en brukerprofil i Single Window. Deretter må bedriften sende en søknad om nyregistrering gjennom tilhørende søkeportal. Hvordan sende søknad om nyregistrering er forklart i en egen brukerveiledning her.

 

2. Viktig informasjon om kontrollskjemaet.

Alle virksomheter må gå gjennom og signere på et kontrollskjema som en del av nyregistreringen, som består av kinesiske krav til produksjon. Dette kontrollskjemaet brukes ved inspeksjoner, så det er viktig at bedriftene setter seg inn i disse kravene.Les mer på Mattilsynet sine nettsider om eksport til Kina.

 

3.Endringssøknad - oppdatere informasjon på brukerprofilen

Dersom allerede godkjente bedrifter har endringer innlagt informasjon i single window skal endringssøknad sendes.

Eksempel på endringer kan være adresse endring eller at en ønsker eksportere nye produktkoder. Ved en endringssøknad skal det legges ved et dokument i form av en sammenlikningstabell som beskriver og tydeliggjør hvilke endringer som det søkes om. Videre skal det vedlegges relevant dokumentasjon på endringen. Eksempelvis et signert og stemplet dokument fra ansvarlig registrert som "legal representative" i Single Window. Eksisterende dokumentasjon relatert til endringen som eksempelvis flytskjema skal samtdigig oppdateres.

Endringsøknad skal ikke sendes dersom prosentens fysiske adresse endres (flytting av produksjonslokale), registreringsnummer fra Mattilsynet endres eller legal representative endres. I disse tilfellene skal det søkes om ny godkjenning. 

Prosessen med endringssøknad er beskrevet i brukerveiledningen i sidebar.

 

4.Søknad om re-godkjenning

Fra virksomhetens godkjenningsdato (nyregistreringen) i Single Window, er godkjenningen gyldig i 5 år. For å opprettholde godkjenningen må bedriftene sende søknad om regodkjenning 3-6 måneder før utløpsdato. Hvis ikke, blir godkjenningen i Kina automatisk ugyldig etter utløpsdato. Utløpsdato kan ses i virksomhetsprofilene i Single Window, eller på den offentlige kinesiske listen: https://ciferquery.singlewindow.cn/

Hvordan å sende re-godkjenningssøknad er beskrevet i brukerveiledningen.

5. Hvordan sjekke status på søknadene

Når søknadene sendes til GACC for godkjenning, kan man ikke trekke søknadene tilbake eller gjøre endringer før GACC har godkjent, avslått, eller sendt søknaden tilbake for korrigering. I de fleste tilfeller finner GACC noe som er feil med søknadene, og sender de tilbake til bedriftene med tilbakemelding om hva som må endres. Hvordan sjekke status på søknaden og gjøre endringer er forklart i brukerveiledningen.

 

6. Hjelpemiddel for riktig klassifisering av produkter for registreringen

Virksomhetene må selv registrere hvilke produkter de søker godkjenning for å kunne eksportere til Kina. For å finne riktig kinesisk klassifisering av produktene, er det en søkeportal i Single Window som er lur å benytte seg av. Hvordan finne riktig produktklassifisering er forklart i brukerveiledningen.

 

For spørsmål om Single Window eller brukerveiledningen, ta kontakt med insight@seafood.no