Dagens godkjenning av norske sjømatprodusenter som eksporterer til Kina utløper 31. mars 2023. Kinesiske myndigheter har i dag endret prosedyren for regodkjenning. Endringssøknaden er flyttet til etter regodkjenningssøknaden er innvilget. 

Viktig! Kinesiske myndigheter har i dag endret prosedyren: det skal ikke søkes om endring før regodkjenning.

Vi har fortsatt ikke fått all informasjon om hvordan regodkjenningen nå skal foregå, og vi anbefaler derfor at godkjente virksomheter avventer med å sende inn flere søknader i Single Window inntil videre. 

I utgangspunktet skulle virksomheter søke om endring før de kunne søke om regodkjenning. Dette ble bekreftet kinesiske myndigheter ovenfor Mattilsynet og andre lands myndigheter. Virksomhetene ble anbefalt å gjøre dette så raskt som mulig. Nå har kinesiske myndigheter endret prosedyren begrunnet med tidspresset virksomhetene står ovenfor.

Mattilsynet er i dialog med den norske ambassaden i Beijing for å få mer informasjon. 

Det er flere som allerede har sendt inn endringssøknad, noe som kan bety at det ikke er mulig å sende inn regodkjenning fordi selve knappen for regodkjenningssøknad er inaktiv. Vi har fått opplyst at kinesiske myndigheter skal rette opp i dette for de virksomhetene det gjelder, slik at de kan sende inn regodkjenning.

Ny informasjon om prosedyren kommer på våre og Mattilsynets nettsider.

Godkjenningen til norske sjømatprodusenter utløper 31. mars 2023. Det må søkes om regodkjenning 3 til 6 måneder før godkjenningen utløper, det vil si senest 31. desember 2022.

Dersom virksomhetene ikke søker om regodkjenning innen fristen, blir godkjenningen automatisk ugyldig etter utløpsdato.

På denne nettsiden finnes en oversikt over hvilke virksomheter som er godkjent og når godkjenningen utløper.

Tilgang til Single Window

Dersom virksomheten er godkjent i Kina, men ikke har fått tilgang til Single Window, send epost til: insight@seafood.no. Epost merkes: «Tilgang til Single Window (bedriftens godkjenningsnummer ustedt av mattilsynet)»

NB: viktig at godkjenningsnummer utstedt av Mattilsynet er med. Godkjenningsnummeret har eksempelvis utformingen TT555.