Kinesiske myndigheter krever at produsenter av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum er listeført i kina

I mai 2019 ble det signert en protokoll mellom Norge og Kina for fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum. Videre har det blitt utarbeidet et eget helsesertifikat som skal benyttes ved eksport. Kinesiske myndigheter krever at produsenter som skal eksportere slike produkter registrerer seg og listeføres før eksport. Likevel er vilkårene for ny-registrering av virksomheter enda ikke avklart for produktene. Matilsynet er i forhandlinger med kinesiske myndigheter angående dette.

Aktørene som var listeført fra før og er godkjent i dag kan finnes på GACC sin liste ved å følge lenken:

GACC: Listeførte produsenter av fiskemel og fiskeolje

Her finner en den norske listen enten ved å oversette siden fra kinesisk eller velge dokumentet som er nummerert 24 i listen.

 

Les mer om dette på Mattilsynet sine sider om eksport til Kina:

Regler og helsesertifikat ved eksport av fisk og sjømat til Kina