Kinesiske myndigheter stoppet i januar 2011 handelen med fiskemel fra Norge, med begrunnelse i at norsk fiskemel ikke oppfylte kravet om «traditional trade» med Kina.

Mattilsynet startet i 2017 opp prosessen med å få godkjent fiskemel og fiskeolje til ikke humant konsum. Offisiell søknad er oversendt og et omfattende spørreskjema ble besvart i august 2017. Kinesiske myndigheter har bekreftet gjentatte ganger at det arbeides med risikovurderinger for disse produktene. Mattilsynet har sendt over liste over norske virksomheter som ønsker å eksportere disse produktene til Kina.

I mai 2019 ble det signert en protokoll mellom Norge og Kina for disse produktene. Kinesiske myndigheter vil komme på inspeksjoner til Norge i juni 2019. Etter inspeksjonene vil det normalt komme oppfølgingspunkter som må besvares av Mattilsynet, videre vil det bli utarbeidet en liste over godkjente produsenter som publiseres i Kina og tilslutt vil Mattilsynet forhandle frem et nytt helsesertifikat.