Sjømatprodukter som ønskes eksportert fra Norge til Kina må være godkjent av kinesiske myndigheter.

Sjømateksportører som ønsker oversikt over arter godkjent for eksport fra Norge til Kina vil finne gjeldende oversikt på  GACC (General Administration of  Customs) sin offisielle nettside for import av sjømat (se link til høyre). Siden er på kinesisk, men lar seg fint oversettes i Google Chrome. 

I vedlegget Approval species category from Norway to China 2019 har vi gjort en sammenstilling av listen som finnes på GACC og den som finnes på AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine).

Siden 2016 har det vært en pågående prosess med å innhente innspill til produkter som ønskes godkjent og dialog mellom norske og kinesiske myndigheter for å supplere listen.

Eksport av levende fisk og sjømat
Det gjøres oppmerksom på at Kina opererer med en liste for godkjente produkter som er levende og en annen for godkjente produkter som er døde. Eksport av kongekrabbe, blåskjell og kamskjell for konsum, samt eksport av levende laks og ørret til oppdrett fra Norge til Kina er godkjent og følger av listen her (på kinesisk).

En oversikt over kun de norske artene som er godkjent for konsum finnes i vedlegget List of approved Live aquatic animal for consumption_27072020.