Sjømatvirksomheter som ikke er godkjent i Kina, må registrere seg via et digitalt kinesisk registreringssystem “Single Window” så snart som mulig og innen 31. desember 2021.  

  • Sjømatvirksomheter som allerede er godkjent i Kina, ihht eksisterende liste over virksomheter som er godkjent for eksport til Kina, trenger ikke registrere seg. Se om din virksomhet allerede er registrert.

  • Sjømatvirksomheter som ikke står på denne listen, men er involvert i produksjonskjeden for eksport til Kina må registrere seg i Single Window så snart som mulig og innen 31. desember 2021. Dette gjelder også produsenter, frittstående kjøle- og fryselagre og «reefer vessels» som ikke ble godkjent av kinesiske myndigheter da vi oversendte liste i januar 2021. 

Ifølge kinesiske myndigheter skal Single Window blant annet brukes til levering, endring, fornying, og sletting av registreringssøknader, innlevering av dokumenter ved inspeksjoner og notifikasjoner fra kinesiske myndigheter. En forutsetning for at virksomhetene skal kunne registrere seg, er at Mattilsynet oppretter en brukerkonto i systemet til hver enkelt virksomhet. 

Hvordan registrere seg i Single Window  

Mattilsynet har med bistand fra Sjømatrådet opprettet brukerkontoer i Single Window for virksomhetene som må registreres for eksport til Kina. Virksomhetene må selv legge inn riktig informasjon – og påse at informasjonen samsvarer med informasjon på helsesertifikat og etikett. 

  1. Virksomheter som ikke er registrert for eksport av sjømat til Kina i Mattilsynets Skjematjenester har frist til 17. desember med å registrere seg i MATS for å få opprettet brukerkonto til Single Window.  

  2. Virksomheter som er involvert i produksjonskjeden for eksport til Kina, men ikke står oppført på eksisterende lister over som er godkjente virksomheter for eksport til Kina kan fra 15. desember få oversendt brukernavn og passord for innlogging i Single Window. 

  3. Send en e-post til Sjømatrådet ved insight@seafood.no. Merk e-posten med: Kina – ny registrering (deres godkjenningsnummer).  

Les mer om registreringen, fremgangsmåte og ofte stilte spørsmål hos Mattilsynet.