Eksportører av sjømat til Kina må være registrert hos kinesiske myndigheter.

Kinesiske myndigheter har opprettet et nytt online system for registrering av eksportører. I vedlegget «Registration Guide» finner du en trinnvis forklaring av registreringsprosessen på engelsk. 

Ved å følge denne lenken vil du komme direkte til registreringskjemaet som må fylles ut. Der er det obligatorisk å fylle inn brukernavn, passord, land, bedriftsnavn, kontaktperson, telefonnummer og adresse. Dersom du bruker Google Chrome er det mulig å oversette skjemaet i nettleseren. 

Når registreringskjemat er fylt ut og fullført logger du deg inn og fullfører registreringen.

Oversikt over registrerte eksportører finner du ved å følge denne lenken og velge «The record list query» under rubrikken «Registration System for Exporters or Agents Overseas».

Kravet om registrering av eksportør kommer i tillegg til kravet om registrering og godkjenning av produsenter. Les egen artikkel om registreringsprosessen for produsenter.