Merkekravene ved eksport til Kina krever at informasjonen på etiketten fremkommer både på Norsk eller engelsk i tillegg til kinesisk. Sjømatrådet opplever at oppfølging rundt etikettkravene i siste periode er blitt skjerpet. Dette gjelder spesielt kravet om tospråklige etiketter, og spesifikt hvilken informasjon som skal være tospråklig på etikettene. Basert på tilbakemeldinger fra markedet har ofte firmanavn og adresse kun vært oppgitt på originalspråket tidligere. Kravet om kinesisk språk oppleves nå å etterleves for disse to feltene også.

Kravet er etter Sjømatsrådets informasjon en full etterlevelse av dekret 249 Artikkel 30, som oppgir at navn og adresse også skal være tospråklig. Vi har tidligere skrevet om regelverket som ble innført i 2022 her. Videre finnes det mer informasjon om særkravene til Kina på Mattilsynets sider. Merkekrav til Kina er listet opp under.

Merkekrav: 

  • Etiketten skal være i henhold til kinesiske lover, forskrifter og nasjonale mattrygghetsstandarder.
  • Informasjonen på etiketten skal enten være på kinesisk og engelsk eller kinesisk og norsk. Dette gjelder også for firmanavn og adresse.
  • Etiketten skal være lett å lese, robust og tydelig. 
    Ved krav om at produktet skal ha bruksanvisning, skal den være på kinesisk.
  • Navn, godkjennings-/registreringsnummer fra Mattilsynet eller kinesisk registreringsnummer og adresse (spesifiser by/fylke) for virksomheter inkludert i produksjonen.
  • For sjømat gjelder dette reefer vessels, fryse- og fabrikkfartøy, produsenter (inludert slakte- og bløggebåter) og kjøle- fryselagre. 

Destinasjonsmarked: People's Republic of China