Her finner du svar på noen av de mest stilte spørsmålene tilknyttet varemerket "Seafood from Norway".

1. Hva er en lisensavtale?caret

En lisensavtale er en rettslig forpliktende avtale mellom et selskap som i dette tilfelle ønsker å bruke varemerket og Sjømatrådet. Avtalen fastsetter partenes rettigheter og forpliktelser. 

2. Hvem bestemmer vilkårene for å bruke varemerket?caret

Som eier og rettighetshaver av varemerket er det Sjømatrådet som fastsetter vilkår og krav for bruk av varemerket. 

3. Hvem får rett til å bruke varemerket ved lisensiering?caret

Retten til å bruke varemerket gjelder for den enkelte produksjonsfasilitet som bearbeider og pakker norsk sjømat utenfor Norge. 

4. Hva er forholdet mellom videreforedler som ønsker å bruke varemerket og norsk eksportør?caret

Virksomhet utenfor Norge som ønsker å bruke varemerket må forut for avtaleinngåelse få den norske eksportøren til å fylle inn en «eksportørerklæring» som bekrefter at vedkommende selskap handler norsk sjømat. 

5. Innebærer lisensiering at norsk sjømat kan merkes og omsettes fritt på tvers av landegrenser?caret

Norsk sjømat merket med varemerket kan kun omsettes i det landet avtalen er inngått i og eventuell tollområde (f.eks. EU) dette landet er del av. 

6. Norge er del av EØS, betyr det at varer merket i EU (en tollunion) kan reeksporteres til Norge?caret

Det ikke er tillatt med reeksport fra EU til Norge. 

7. Hva må være på plass for å få en lisens?caret

Virksomhet må i et innledende søkeskjema gi generell informasjon om selskapet og norsk sjømat de ønsker å merke. De må bekrefte hvorvidt de er sertifisert etter internasjonale standarder og få norsk eksportør til å utstede en eksportørdeklarasjon. Samlet gir dette grunnlag for å inngå en lisensavtale. 

8. Hvilke produkter kan merkes med varemerket?caret

Varemerket kan kun benyttes til markedsføring og på produkter som skal omsettes utenfor Norge.

Varemerket kan kun benyttes på sjømatprodukter som ikke inneholder eller er blandet med sjømat av annen enn norsk opprinnelse. 

9. Hvordan blir selskaper som har fått en lisens fulgt opp av Sjømatrådet?caret

Når varemerket første gang skal benyttes på et produkt skal Sjømatrådet godkjenne dette forut for kommersiell bruk. Lisenshaver skal minimum en gang hvert år rapportere til Sjømatrådet om bruk av varemerket. 

10. Gjennomføres det revisjoner av selskaper som har fått lisens?caret

Det vil hvert år gjennomføres tredjepart revisjoner av utvalgte bedrifter som har lisensavtale. Dersom Sjømatrådet tror eller har grunn til å tro at et selskap ikke overholder sine forpliktelser etter lisensavtalen, kan Sjømatrådet når tid som helst be om tredjepart revisjon av selskap. 

11. Hvem kontakter vi for mer informasjon om lisensavtale?caret

Dersom du ønsker mer informasjon, ta kontakt med Sjømatrådet på marketing@seafood.no eller tlf. +47 77 60 33 33. Merk e-posten med «Lisensiering».